Enpä muista milloin olen ollut näin innoissani työstäni.

Tapaan työssäni paljon yritysten IT-, viestintä- ja kehitysjohtoa. Viimeisen vuoden aikana yksi keskustelunaihe on ollut tapaamisissa  ylitse muiden: miten tukea organisaatiorajat rikkovaa yrityksen sisäistä sosiaalista verkottumista.

Monet organisaatiot ovat lähteneet kokeilemaan sosiaalisen verkottumisen mahdollisuuksia, joko SharePoint-intranetin sisällä hyödyntäen SharePointin vakiotoimintoja, lisäosia (NewsGator, Calinda, GoBeezy, jne.)  tai hyödyntäen pilvipalveluita (Yammer, Jive, jne.). Kokemukset ovat hyvin vaihtelevia ja useimmiten sosiaalisia ominaisuuksia hyödynnetään vielä erittäin suppeasti, tai kokeilu on jäänyt pilotointiasteelle.

Itse uskon siihen, että yrityksen sisäisestä sosiaalisesta verkottumisesta ja verkottumisesta asiakkaiden ja kumppanien kanssa tulee laajamittaisesti arkea sitten, kun kehittyneet sosiaaliset toiminnot ovat kiinteä osa yrityksen intranet – ja extranet-ratkaisuja (käytettävissä selaimella, tableteilla ja mobiilisti), eivät erillisiä saarekkeita. Kuten SharePointin tuotekehityksestä vastaava Microsoft-johtaja Jared Spataro hyvin kiteyttää, viimeinen asia jota nyt tarvitsemme on jälleen uusi inbox.

Sosiaalinen intranet tekee yrityksestä lintuparven

Suomen kansainvälisesti arvostetuin tietotyön asiantuntija Esko Kilpi kertoi Tietotyön johtaminen 2012-seminaarissamme tutkimuksista, joiden mukaan tietotyössä huipputuottava tietotyöläinen saattaa olla kymmeniä – jopa satoja – kertoja tuottavampi kuin kollegansa. Ero tulee siitä miten hyvin tietotyöläinen on verkottunut hänelle merkityksellisiin ihmisiin ja informaatioon. Kun kuuntelin Eskoa, minulle kirkastui oma missiomme – meidän tehtävämme on luoda asiakkaillemme digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat oikeiden ihmisten ja informaation kohtaamisen.

Seminaarissamme keskusteltiin paljon siitä mikä on intranetin ja etenkin sosiaalisen intranetin ROI. Yleisesti ollaan innoissaan ”yrityksen sisäisen Facebookin” mahdollisuuksista, mutta kovin vähän vielä osataan artikuloida mitä konkreettista hyötyä yritykselle sosiaalinen intranet tuo. Aihetta käsittelevissä kansainvälisissä artikkeleissakin usein todetaan että sosiaalisen verkottumisen hyötyjä on vaikea mitata.

Gasumin johtaja Ari Suomilammi ja L&T:n CIO Harri Karjalainen totesivat omissa puheenvuoroissaan, että useimmiten investoinnin business case lasketaan kustannussäästöjen kautta ja muut hyötyodotukset ovat enemmän tai vähemmän investointipäätöksen tekevän johtajan vision varassa.

Omassa puheenvuorossani kerroin Sinisen Meteoriitin omista sosiaalisen intranetin kokemuksista (käytämme toistaiseksi Yammeria). Minulle sosiaalisen intranetin bisneshyödyt organisaatiorajat rikkovan vuorovaikutuksen mahdollistajana ovat itsestään selviä.

Kova ydin on siinä että sosiaalisen intranetimme avulla pystymme lintuparven tavoin kohdistamaan organisaation osaamisen siiloista huolimatta, ajasta ja paikasta riippumatta, sinne missä kulloinkin apua tarvitaan.  Meilläkin ollaan vahvan bisnesohjauksen johdosta onnistuttu rakentamaan kohtuullisen paksut muurit organisaation eri osien välille.

Tämä on johtanut selkeisiin bisneshyötyihin tarjousten paremman laadun (=lisää liikevaihtoa)  ja projektien ongelmanratkaisukyvyn parantumisen muodossa (=kannattavampia projekteja, tyytyväisempiä asiakkaita).  Sininen Meteoriitti on sadan hengen yritys, ja toimimme kahdessa eri kaupungissa. Voin vaan kuvitella minkälaisia hyötyjä on saavutettavissa vaikkapa globaalissa 20.000 hengen yrityksessä.

Tutkin seminaaripuheenvuoroani varten meidän sosiaalisen intranetin statistiikkaa. Muutama mielenkiintoinen tilasto viimeisen seitsemän päivän ajalta:

  • Sosiaaliseen intranetiimme on kirjoitetu 120 uutta artikkelia/kommenttia viikossa
  • 80% yrityksen työntekijöistä on vuorovaikuttanut viimeisen viikon aikana (kirjoittanut artikkelin, kommentoinut artikkelia, tykännyt artikkelista)
  • 26% käyttäjistä käytti sosiaalista intranetiä mobiililaitteella

Huima ”sivutuote” on se että kun olemme vuorovaikuttaneet sosiaalisessa intranetissä jo puolitoista vuotta, sinä aikana syntyneet 6451 artikkelia muodostavat kattavan tietämyskannan organisaatiomme osaamiseen.

Meillä Sinisessä Meteoriitissa organisaatiorajat rikkova sosiaalinen verkottuminen on jo arkea. Minkälaisia suunnitelmia teidän organisaatiossanne on sosiaalisen intranetin kehittämisen suhteen?

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin intranet-palveluista

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)