Verkkopalveluiden käyttö erilaisilla päätelaitteilla on yhä yleisempää ja ainoastaan työasemille suunnitellut internet-, ekstranet- ja intranet-sivustot ovatkin vanhenemassa kovaa vauhtia. Mukautuva suunnittelu (responsive design) on ottanut jalansijaa tulevaisuuteen katsovana ratkaisuna erillisten mobiilisivustojen kirjon ja työasemille suunniteltujen sivustojen aiheuttamaan ongelmaan. Mitä uutta SharePoint 2013 tuo nykyaikaisten verkkopalveluiden suunnittelijoille? Ohessa kolme poimintoa keskeisistä ominaisuuksista, jotka helpottavat nykyaikaisen webin kehitystä SharePoint 2013 alustalla.

1. Design Manager

Julkaisusivuston käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta helpottaa SharePoint 2013 mukana tullut uusi Design Manager, jonka avulla on mahdollista toteuttaa sivuston ulkoasu ja käyttöliittymä alusta alkaen lähestulkoon pelkän selaimen ja tekstinmuokkausohjelman avulla.

Koska Design Managerin käyttämät sivupohjat ja perustyylisivut tuotetaan standardin mukaisella HTML-kuvauskielellä, voidaan sen pohjaksi ladata mm. verkosta löytyviä valmiita HTML-muotoisia mukautuvia taittoja. Tämä on suunnittelijan näkökulmasta oikein mielenkiintoinen ominaisuus ja mahdollistaa entistä paremmin kolmansien osapuolten mukautuvien käyttöliittymäkehysten käyttöönoton.

Valmis mukautuva suunnittelu taittuu Design Managerin kautta ja haastaa erilliset mobiilisivustot.

2. Päätelaitekohtainen kohdentaminen

Device Channels on varsin mielenkiintoinen uusi ominaisuus, jonka avulla voidaan määritellä päätelaitekohtaisia näkymiä SharePoint 2013 sivuista ja sivustoista. Esimerkiksi iPad-käyttäjille voidaan kohdentaa oman perustyylisivun mukainen räätälöity näkymä sisällöstä. Päätelaitekohtaisten kanavien mukaan on mahdollista toteuttaa myös täysin erillinen mobiilinäkymä huomattavasti helpommin kuin aikaisemmassa SharePoint 2010 -versiossa.

Mutta miten päätelaitekohtaiset kanavat auttavat mukautuvassa suunnittelussa? Kanavien avulla voidaan mm. sivupohjissa esittää päätelaitekohtaisesti kohdennettua sisältöä. Tässä kohtaa on toki tärkeä muistaa, että käyttäjää ei tulisi rankaista piilottamalla sisältöä hänen käyttämänsä päätelaitteen tai selaimen mukaan. Päätelaitekohtaisten kanavien avulla tulisikin nostaa sellaista sisältöä, mikä on ominaista ko. päätelaitteelle tai siihen liittyvään kontekstiin. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää käyttötapausta, jossa sivuston kuvasta esitetään automaattisesti ns. mobiilille päätelaitteelle rajattu ja pienennetty versio korkealla resoluutiolla tallennetusta kuvasta. Tai vaikkapa ympäristönhuoltoon keskittyvä sivusto voisi esittää älypuhelimella surffaavalle vierailijalle SharePoint 2013 mukana tulevan uuden paikkatietokentän (geolocation field) avulla käytäjää lähinnä olevat jätteiden lajittelupisteet.

3. Laajentuneet rajapinnat

Jatkossa on olennaista ymmärtää että verkkoselain ei ole ainoa pääteohjelma jolla SharePointissa olevaa tietoa voidaan käsitellä. SharePoint 2013 tarjoaa entistä paremmat rajapinnat tiedon hallintaan SharePointin ulkopuolisista sovelluksista mikä mahdollistaa SharePointia hyödyntävien natiivisovellusten suunnittelun älypuhelimiin. Windows Phone hyödyntääkin mm. jo Microsoftin Push Notification-palvelua jolloin SharePointin listalla päivittyvä tieto voidaan esitää Windows Phonen lisäksi myös Windows 8:n ohjeman Live Tilen sisällä, ilman että ohjelma täytyisi erikseen käynnistää tätä tarkoitusta varten. Sähköinen työpöytä saa näin ollen uuden merkityksen myös perinteisen selaimen ulkopuolella jolloin SharePointia käytetään tietovarastona.

SharePoint 2013 tarjoaa loistavia mahdollisuuksia toteuttaa entistä käytettävämpiä ja monipuolisempia intra-, extra- ja internetpalveluja, joissa kivijalkana toimii mukautuvaan suunnitteluun pohjautuva perussivusto, jota voidaan laajentaa Web Appseilla- ja sovelluksilla palvelemaan aidosti paremmin liikkuvaa tietotyölaistä.

Kiinnostaako SharePoint 2013? Tule kuulemaan lisää seminaareihimme!

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista