Pidin alkusyksystä intranet-päiväkirjaa merkiten ylös ne osiot ja toiminnallisuudet, joita viikon aikana käytin. Viikon saldo oli sekä tavanomainen että hämmentävä: yllätyksenä ei tullut, että intran käyttöni rajoittui Yammerin seuraamisen ja tiimityötilojen välille. Seuraaminen on melko laimea ilmaisu vetovoimalle, joka sai palaamaan Yammeriin jatkuvasti työpäivän aikana, riippumatta siitä, käytiinkö vilkkaimmat keskustelut itselleni vieraiden aihepiirien ympärillä. Minulle parasta Yammerissa on mahdollisuus kohdata onnekkaita sattumia, vaikka muiden tavoin haen siitä myös arjen hyötyjä.

Keskusteluvirroissa on toinenkin ainutlaatuinen piirre, jolle löytyy haastaja vain reaalimaailman tapahtumista  – ne tiivistävät ”ajan hengen”, sen mikä meille on yrityksenä tärkeää juuri nyt. Myös muiden metoriittilaisten mielestä yleinen ilmapiiri välittyy Yammerista hyvin, vaikka keskustelun koetaankin painottuvan esimerkiksi teknisiin aiheisiin ja yksityiskohtaiseen tietoon.

Mihin virta vie?

Pieni hörhöily ja onnekkaat sattumat raikastavat keskusteluvirtaa, mutta ajankohtaisuuden vaikutelma ei toteudu, ellei suurin osa viesteistä kohdistu yrityksessä merkityksellisinä pidettyihin asioihin. Viestinnän linja on helpompi pitää, kun tiedetään, mitä välineellä halutaan tavoitella, mitkä ovat menestystekijät ja miten sosiaalisen keskusteluvirran muodot suhtautuvat perinteisempiin tiedottamisen keinoihin. Sadan hengen yrityksessä yhteisellä virralla on hyvät mahdollisuudet tukea yrityksen kiinteyttä, mutta asetelma ja ratkaisut monimutkaistuvat, kun työntekijöitä on tuhansia ja toimintakulttuurien kirjo on suuri.

Pieniin puroihin

On kiinnostavaa, että Sinisessä Meteoriitissa keskusteluvirrat ovat pysyneet pitkään hallittuina ja mielekkäinä ilman merkittävää koordinointia. Kehitystä ohjaamaan on vasta äskettäin nimetty yhteisöpäällikkö.

Yrityksen kasvaessa yhteinen keskusteluvirta muuttuu kuitenkin hankalammin hallittavaksi. Erityisesti kategorisoimattoman tiedon löytäminen vaikeutuu ja luo paineita käyttäjien koulutukselle. Kun keskustelijoiden määrä ja äänien monimuotoisuus lisääntyy, kiinnostavien puheenaiheiden ympärille syntyy keskusteluja, joiden on luontevaa siirtyä valtavirrasta omiin ryhmiinsä.

Sinisessä Meteoriitissa on viime aikoina perustettu keskusteluryhmiä eri teemojen ympärille. Aika näyttää, kuinka elinvoimaisia näistä pienistä puroista muodostuu, ja auttavatko ne tuomaan päävirran keskusteluja selkeämmin esiin. Toivon, että sosiaalisten virtojen muuttuminen ei kuivata yhtä piirrettä  – mahdollisuutta kiinnostua asioista, joista ei vielä aamulla tiennyt mitään.

Blogin tueksi on tehty kysely Sinisen Meteoriitin johdolle ja työntekijöille.

Aiempia kirjoituksia sosiaalisesta intranetista:

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)