Yli 60-vuotiaita maailmassa pian miljardi, otsikoi Helsingin Sanomat äskettäin raflaavasti globaalista väestön ikääntymisestä. Maailman väestö ikääntyy nopeasti elinolojen paranemisen seurauksena. Useissa länsimaisissa valtioissa pähkäillään paraikaa, miten selvitä työvoiman saatavuuden heikentymisestä ja mahdollistaa talouskasvu eläköitymisen ikeessä. Toisaalta ikääntyminen muuttaa koko kuluttajamarkkinoiden rakennetta ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun varakkaat ikäihmiset kuluttavat jatkossa enemmän rahaa.

Väestön ikääntyminen vaikuttaa myös meillä Suomessa ja vieläpä nopeammin kuin muissa maissa keskimäärin. Eläkkeelle jää reilusti enemmän ihmisiä kuin aiemmin ja taloudellisen kasvun oletukseen pohjautuva eläkejärjestelmämme natisee liitoksissaan. Sähköisten järjestelmien avulla selviämme voimakkaan ikääntymisen myötä tapahtuvasta työikäisen väestön osuuden laskusta. Sähköisten välineiden merkitys kasvaa myös erilaisten lakisääteisten sekä muiden kaupallisten palvelujen tarjonnassa. Näitä palveluita tullaan jatkossa kohdistamaan enenevässä määrin nimenomaan vanhemmalle ikäpolvelle.

Tavoitteena parempi menetelmä sovellusten suunnitteluun

Mutta onko sovellusten suunnittelussa ikäihmisille mitään eroa tapaan, jolla teemme ohjelmistokehitystä muutenkin? Ilkka Liedes selvittää tätä vastikään alkaneessa tutkimushankkeessa, jonka ohjausryhmässä itse toimin. Ikäihmisten sähköisten palvelujen suunnittelutyön tutkimus tehdään Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen SimLab-tutkijayhteisössä. Tähän mennessä vastaavia palveluiden tuotantoprosessiin liittyviä selvityksiä ei ole juuri tehty. Tutkimuksen kohteena ovat useimmiten olleet palvelujen käyttö ja käyttökokemukset sekä teknologian käytettävyys ja soveltuvuus. Seuraavassa on esitelty Ilkan keskeisiä näkökulmia aiheesta tutkimuksen alkuvaiheessa.

Useat tavallisten ihmisten käyttöön tarkoitetut tekniset ratkaisut ovat vaikeita tai joskus jopa ylivoimaisia ikääntyneille ihmisille. Markkinoille toteutetussa palvelussa ei useinkaan ole otettu huomioon ikäihmisten  erityistarpeita. Osa ikääntyneestä väestöstä on työelämänsä aikana tottunut käyttämään tietotekniikkaa ja Internetiä. Kuitenkin tänä päivänä esim. 20- ja 60-vuotiaiden  tietotekniikan käytössä ja osaamisessa on todella suuri ero. Eikä tätä eroa kavenna nyt ikääntyvän väestönosan työelämässä saamat käyttökokemukset, koska uudet teknologiat ja soveltamiskohteet jopa suunnitellaan vain nuorille. Lisäksi  jo eläkkeellä olevissa on huomattava joukko kokonaan pois pudonneita, joille uuden oppiminen on todella vaikeaa.

Tutkimusideana on ikääntyvien ihmisten osallistuminen sähköisen palvelun kehittämiseen yhteisluovalla tavalla. Seniorit osallistuvat erilaisiin suunnittelutilanteisiin ja workshop-työhön, joissa selvitetään heille soveltuvat toimintaprosessit. Osallistamisen menettelyjä kokeillaan jo olemassa olevan palvelun arviointina sekä uuden palvelun kehittämisessä. Palvelun kehittämisessä ikäihmisten omat toimintatavat kuvataan prosesseina, missä tavoitellaan yhteistä ymmärrystä. Kehityskohteesta ja -menetelmästä riippumatta yhteissuunnittelua ikäihmisten kanssa voidaan tehdä erityisesti vaatimustenmäärittelyssä.

Tutkimusprojekti on vasta alkanut. Ensimmäisten työryhmien kokoontumisia on jo syksyn aikana. Erilaisten ryhmien työskentely jatkuu ainakin vuoden 2013 lopulle, mutta tuloksiakin saadaan jo sitä ennen. Tavoitteena on luoda seniorien kanssa uudenlainen menetelmä, jonka avulla palvelujen tuottajat voivat suunnitella ikäihmisille parempia sähköisiä palveluita – heidän kanssaan.

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)