Projektissa oli kaksi merkittävää haastetta, jotka tiedostettiin jo alussa. Ensimmäinen oli kaikkien yhtiöiden vaatimusten täyttäminen SharePoint-standardituotteella mahdollisimman vähäisin asiakaskohtaisin räätälöinnein. Toinen oli noin vuodelta 2003 olevan järjestelmän sisällön migraatio SP2010-alustalle, mitä ei ole edes Suomen mittakaavassa tehty montaa kertaa ja joka on teknisesti haastava tehtävä. Sinisen Meteoriitin täsmällinen toimintatapa, aiempi kokemus sekä iteratiivinen projektimalli mahdollistivat tällaisen projektin tekemisen haastavassa aikataulussa. Tulokset osoittavat, että yhteistyömme toimi hyvin.

Tommi Peltomo, projektipäällikkö, Tampereen Sähkölaitos

Tampereen Sähkölaitos on Suomen viidenneksi suurin energia-alan yritys. Vuonna 1888 perustettu konserni tuottaa, myy ja jakelee sähköä, lämpöä ja jäähdytystä asiakkailleen pääasiassa Pirkanmaalla.

Asiakaspalveluun panostava yritys halusi uudistaa sähköiset palvelunsa pystyäkseen palvelemaan paremmin niitä asiakkaita, jotka haluavat hoitaa energia-asiansa verkossa itse valitsemanaan aikana. Kaikkien seitsemän konserniyhtiön yhteiset intranet- ja internet-palvelut edistävät omalla tavallaan myös konsernin yhtenäisyyttä.

Asiakkaille suunnatun verkkopalvelun osalta tavoitteena oli uudistaa palvelun ulkoasu, lisätä asiakkaiden itsepalvelutoiminnallisuuksia ja tuoda palvelu uudelle tekniselle alustalle.

Sininen Meteoriitti muokkasi mainostoimisto Mera Oy:n suunnitteleman ulkoasun ja layoutin SharePoint 2010-pohjaiseksi kokonaisuudeksi. Sinisen Meteoriitin ketterän projektimallin ansiosta projektin aikana havaitut muutostarpeet pystyttiin ottamaan projektin sisältöön lennossa ja säilyttämään projektin alkuperäinen aikataulu.

Yhtiön intranet-projektissa siirrettiin SharePoint2003:en ja Microsoft CMS:än pohjautuva intranet SP2010-alustalle ja samalla uudistettiin palvelun ulkoasua, rakennetta ja toiminnallisuuksia.

Palvelut

Teknologiat