Cargotecin tavoitteena oli korvata yhdellä uudella teknisellä järjestelmällä neljä aikaisemmin käytössä ollutta verkkosivustokokonaisuutta. ”Halusimme luoda asiakkaiden tarpeita palvelevan sivuston, jolla voidaan esitellä Cargotecin lastinkäsittelyratkaisuja kiinnostavasti ja innostavasti. Projektissa oli omat haasteensa, mm. globaalin organisaation ja paikallisten tarpeiden yhdistäminen samaan sivustoon. Tehtävässä kuitenkin onnistuttiin.

Anne Westersund, viestintä- ja markkinointijohtaja, Cargotec

Cargotec on innovatiivinen lastinkäsittelyratkaisujen tarjoaja, joka toimittaa luotettavia lastinkäsittelyyn liittyviä laitteita ja palveluita, konsepteja ja suunnittelua asiakkailleen ympäri maailmaa.

Sininen Meteoriitti määritteli ja toteutti yrityksen asiakkaille suunnatun Sharepoint 2010 -pohjaisen verkkopalvelun. Uusi palvelu on strateginen osa Cargotecin toimintaa, jonka missiona on tehostaa maailman tavaravirtoja.

”Oman haasteensa projektille toivat globaalin organisaation asettamat moninaiset vaatimukset järjestelmälle ja näiden huomioiminen teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelun lokalisointi eri maayksiköille ja mantereille vaati SharePointin tarjoamien teknisten ratkaisuiden täysmitallista hyödyntämistä ja tarkkaa suunnittelua.”

”Projektin lopputuloksena  syntyi koko Cargotecin globaalia organisaatiota palveleva järjestelmä, joka hakee vertaistaan koko Suomen SharePoint-kentässä”,  kiteyttää Sinisen Meteoriitin avainasiakaspäällikkö Santtu Laine.

Palvelut

Teknologiat