Consti on kasvanut nopeasti yrityskauppojen seurauksena ja sen vuoksi yhtenäisen yrityskulttuurin luomiseen ja tiedonkulkuun on luotava tehokkaita välineitä. Projektissa yhdistettiin sekä organisaation oma että toimittajan näkemys intranetin sisällöstä ja teknologiasta. Projekti vietiin läpi nopealla aikataululla ja intranet oli valmis käyttöön kahdessa kuukaudessa. Erityisesti vuorovaikutteisuuteen on panostettu ja koko henkilöstöä aktivoidaan viestimään keskenään SharePointin välityksellä.

Juha Salminen, kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt

Consti Yhtiöt on Suomen johtava korjausrakentamiseen keskittynyt yritys. Se uudistaa kiinteistökantaa tehokkaasti ja luo arvoa kiinteistöjen omistajille maan parhaalla korjausurakoinnin, talotekniikan, linjasaneerauksen, julkisivusaneerauksen sekä pihojen ja ympäristöjen osaamisella.

Intranet-projektissa valjastettiin Consti Yhtiöiden Office365-palvelusta SharePoint Online laajempaan intranet-käyttöön ja hyödynnettiin Sinisen Meteoriitin Valo 365 -ratkaisua intranetin toteutuksessa ja käyttöönotossa.

Consti Yhtiöiden Valo 365:n mukainen viestinnällinen intranet ja työtilat toteutettiin kahdessa kuukaudessa. Projekti sisälsi määrittelyn, toteutuksen, testauksen ja koulutukset. Projektissa pysyttiin hyvin aikataulussa ja työmäärissä.

Palvelut

Ratkaisut

Teknologiat