Työtilat olivat CRH:n käytössä välittömästi, ja sisällön syöttö oli mahdollista jo projektin aikana. Koska järjestelmä oli CRH:n testattavissa koko projektin ajan, pystyttiin myös muutoksia toteuttamaan nopeasti ja vaivattomasti. Käyttöönotto ei edellyttänyt CRH:lta lainkaan laiteinvestointeja, ja käyttäjämääriä pystyy vaivattomasti kasvattamaan nykyisestä merkittävästikin ilman isoja kertainvestointeja.

Antti Nurmi, projektipäällikkö, CRH

CRH Finland Oy on osa kansainvälistä CRH-konsernia, joka työllistää 80 000 henkilöä 35 maassa. CRH Finlandin liiketoimintaan kuuluu erilaisten hallintopalvelujen tuottaminen konsernin suomalaisille tytäryhtiöille Rudukselle ja Finnsementille.

CRH tarvitsi kustannustehokkaan ratkaisun projektityötiloille, jossa dokumentteja voidaan käsitellä tutuilla Microsoft-ohjelmilla ja mukaan voi kutsua myös ulkopuolisia henkilöitä. Yhtiöllä oli käytössä SharePoint molemmissa tytäryhtiöissä, mutta ulkopuolisten käyttäjien mukaan kutsuminen näihin olisi vaatinut merkittäviä investointeja identiteetin- ja pääsynhallintaan.

Yhdessä Sinisen Meteoriitin kanssa CRH määritteli, toteutti ja otti käyttöön SharePoint Online -ryhmätyötilat osana Office 365 -pakettia.

Projektin aluksi CRH:n tarpeet kartoitettiin ja parhaat käytännöt niiden ratkaisuun määriteltiin yhdessä Sinisen Meteoriitin asiantuntijoiden kanssa. Määrittelyvaihetta seurasi toteutus, ja kun järjestelmä oli saatu valmiiksi, koulutettiin sen käyttö CRH:n avainhenkilöille.

Palvelut

Teknologiat