Uudistuksen tuloksena Finanssialan Keskusliitolla on käytössään toimivat ja tarkoituksenmukaiset verkkopalvelut, joihin käyttäjät ovat tyytyväisiä ja joiden ylläpitäminen on vaivatonta. Organisaation tuottama yhteinen informaatio on nyt helposti kaikkien saatavilla. Veimme projektin eri osa-alueet läpi Sinisen Meteoriitin kanssa määrittelystä graafiseen suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen. Tämä osoittautui erittäin hyväksi valinnaksi ja projekti saatiin vietyä läpi tehokkaasti aikataulussa ja budjetissa.

Minna Aila, viestintäjohtaja, Finanssialan Keskusliitto

Finanssialan Keskusliitto on finanssialan yhtiöiden toimialajärjestö.Sen tavoitteena on turvata jäsenyhtiöille hyvä toimintaympäristö, toimivat finanssimarkkinat ja tehokas maksujenvälitysjärjestelmä.

Liiton toiminnan keskeisenä välineenä ovat verkkopalvelut, jotka on suunnattu organisaation omalle henkilöstölle, jäsenistölle sekä julkiseen viestintään.

Finanssialan Keskusliitto otti ensimmäisten joukossa Suomessa verkkopalveluidensa alustaksi Microsoftin SharePoint 2010 -tuotteen. Sininen Meteoriitti vastasi palveluiden määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta. Kaikkea palveluiden kautta esitettävää tietoa hallinnoidaan yhdestä paikasta keskitetysti ja sama tieto voidaan julkaista eri verkkopalveluissa joustavasti.

Toteutetun kokonaisuuden keskiössä on tiedon löydettävyyden nostaminen huipputasolle. Finanssialan Keskusliiton palveluissa käsiteltävä tiedon ja dokumenttien määrä on suuri ja erityinen painoarvo on palvelun luotettavuudessa ja toimintavarmuudessa.

Verkkopalvelu-uudistuksen yhteydessä myös asiakkaan vanha dokumenttienhallintajärjestelmä uudistettiin SharePoint 2010 -pohjaiseksi ja siitä tuli kiinteä osa uutta intranetiä.

Palvelut

Teknologiat