Sininen Meteoriitti tuntee tarpeemme ja toimintatapamme ja tekee mitä lupaa.

Kari Lämsä, Osastonjohtaja, Kirjasto 10, Helsingin kaupunginkirjasto

Kirjastot.fi on kaikille avoin tiedonhaun ja kirjastopalveluiden kokonaisuus, joka toimii väylänä kaikkiin Suomen kirjastopalveluihin.

Lisäksi siihen kytkeytyy monimuotoisia erillispalveluja, kuten monikirjastohaku ja Fono.fi-haku YLEn äänilevyarkistosta. ”Kysy kirjastonhoitajalta” on semanttisen webin ajatusmalliin pohjautuva neuvontapalvelu, ja ”Tiedonhaun portti” on asiasanapohjainen hakupalvelu eri tietojärjestelmistä.

Yhteistyökumppanina Kirjastot.fi-palvelun monivuotisessa kehittämisessä Sininen Meteoriitti on ratkaissut erityisen monimutkaisia kysymyksiä tietojen luokittelusta, hakujärjestelmistätietokantaintegraatioista ja käyttöliittymäratkaisuista laajoille sisältömassoille.

Palvelut