Sosiaaliportti on osa Suomen tietoyhteiskuntakehityksen voittokulkua.

Vappu Taipale, pääjohtaja, Stakes

Sosiaaliportti on sosiaalialan ammattilaisille suunnattu monipuolinen tietopalvelu ja verkostoitumisympäristö, joka sisältää uutisia, tapahtumia, blogeja, keskustelufoorumeja, ryhmätyötiloja, asiasanoitetun linkkihakemiston ja monenlaisia tietokantoja mm. hankkeista, asiantuntijoista ja useimmin kysytyistä kysymyksistä.

Sininen Meteoriitti on toiminut vuodesta 2004 lähtien yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (aiemmin Stakes) kanssa. Sosiaaliporttia ja sen sisältämiä erilliskokonaisuuksia on jatkuvalla kehitystyöllä laajennettu järjestelmällisesti monipuolisemmaksi ja paremmin palvelevaksi ammattilaisten työkaluksi.

Järjestelmän sisältöjen hallinnan alustana on käytetty omaa Meteor-tuotettamme, mutta muilta osin järjestelmä on luotu asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidysti.

Palvelut