Erityisen kiinnostavaa projektissa oli Vapon jo olemassa olevien järjestelmien, kuten Notes-kantojen, liittäminen FAST-pohjaiseen intranet-hakuun sekä toisaalta monikielituen rakentaminen intranetin uutistointitoiminnallisuuksiin. Projektin tiivis tavoiteaikataulu asetti haasteensa, mutta aikataulussa kuitenkin pysyttiin hyvin toimivan yhteistyön ja selkeän projektimallin avulla.

Jarmo Kuusinen, tuotantopäällikkö, Sininen Meteoriitti

Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa sekä Itämeren alueella. Konserni työllistää yli tuhat henkeä.

”Vapon keskeinen tavoite intranet-projektille oli parantaa ja laajentaa sisäistä viestintää nykyaikaisten teknisten ratkaisujen tukemana. Suurimpana haasteena nähtiin konsernin toimiminen usealla kielialueella, mutta samalla palvelun rakentaminen niin että se puhuttelee myös paikallisesti, eikä sen ylläpito vaadi merkittävää lisätyötä.

”Keskeinen ajuri projektille oli myös valtavan tietämyspankkimme ottaminen tehokkaaseen käyttöön kattavan haun kautta”, kertoo Vapon projektipäällikkö Mikko Miekkoniemi.

Sininen Meteoriitti tarttui Vapon esittämään haasteeseen ja toimitti Vapolle tiiviissä aikataulussa SharePoint 2010 ja FAST-pohjaisen intranet-palvelun, joka otettiin käyttöön pääosassa konsernia heti julkaisupäivästä alkaen.

”Päädyimme Siniseen Meteoriittiin heidän kokonaisvaltaisen, mutta kuitenkin erikoistuneen lähestymistapansa vuoksi. Lisäksi painotimme kokemukseen perustuvaa, sparraavaa ja itsenäistä otetta. Projektipäällikkönä koen heidän lunastaneen odotukset kiitettävästi”, toteaa Miekkoniemi.

Teknologiat