Halusimme parantaa tiedon laatua, löydettävyyttä ja uudelleenkäytettävyyttä sekä tehostaa kommunikointia niin henkilö-, tiimi- kuin yritystasollakin. Yhdistimme sisäisen viestinnän ja työskentelyn yhteen ympäristöön ja yhdenmukaiseksi käyttökokemukseksi. Hankkeemme toteutui suunnitellusti. Onnistuminen perustui avoimeen keskusteluun, toimittajan osaamiseen ja rakentavaan yhteistyöhön Sinisen Meteoriitin kanssa.

Johanna Kemppinen, tietohallintoyksikön hankepäällikkö, Varma

Työeläkevakuutusyhtiö Varman Omenapuu-intranet on palvelu, jolla uutisoidaan varmalaisille tärkeistä sisäisistä asioista sekä tarjotaan työtiloja, yhteisesti ylläpidettäviä tietopankkeja ja muita palveluita. Omenapuu on toteutettu Microsoft Office SharePoint Server 2007 -tuotteella, josta hyödynnetään sekä SharePointin vakiotoiminnallisuuksia että räätälöityjä ratkaisuja.

Sininen Meteoriitti toteutti Varman intranet-ratkaisut iteroiden, jolloin palvelun toteutus edistyi joustavasti määrittelyn tarkentumisen myötä. Palvelun suunnittelussa kiinnitettiin paljon huomiota metatietomäärityksen järkevään tarkkuuteen, luokittelun helppouteen ja metatietojen monipuoliseen käyttöön esitystavoissa.

Toimitettu intranet-kokonaisuus sisältää tehokkaat työkalut sisäisen tietotyön kehittämiseen: uutispalvelun, automaattisia päivitystoiminnallisuuksia, dokumenttikirjastoja, työtiloja, wikejä, blogeja ja työtilojen luontityökalut.

Teknologiat