McKinsey lähestyi hiljattain uskollista lukijaansa sähköpostisuoralla, tarkoituksena ohjata tutustumaan uusittuun julkaisut-osioon. Ainoastaan desktop-käyttöön taipuva kokonaisuus ei aiheuttanut järistyksiä, mutta nosti omaa uteliaisuuttani: kävin samalla tutkimassa, mitä kuuluu yrityssivustoille, joiden muutoksia olen vuosien varrella seurannut.

Julkisia verkkosivuja koskeva keskustelu on viime vuosina virittynyt sosiaalisen median, mobiliteetin ja responsiivisuuden, hakukoneoptimoinnin ja sisältömarkkinoinnin ympärille. Sisältömarkkinoinnin teemat eivät ole uusia etenkään viestinnän ammattilaisille, mutta monien yritysten sivustoilla vanhat hyveet kohderyhmien ymmärtämisestä, kiinnostavan ja hyödyllisen tiedon tuottamisesta ovat päässeet rapautumaan. Pitäisikö yrityssivustojen sisältöstrategioissa palata perusasioihin? Mitä tapahtuu yrityskuvalle, kun somen keskusteluvirrat osoittavat staattiselle ja tiedon pöhöttämälle sivustolle?

The Coca-Cola Company on yrittänyt vastata näihin haasteisiin uusimalla sisältöstrategiansa, jota se nimittää Liquid Contentiksi. Yritys on julistanut siirtyvänsä sisältöpainotteiseen toimintaan, jossa teknologiaa on vaikeaa irrottaa luovasta ideasta ja jossa yritysjohtoisista tarinoista ”päästetään irti”, hyväksyen niiden dynaaminen luonne.

Konkreettisena osoituksena uudesta suunnasta oli vuoden vaihteessa julkaistu yrityssivusto, joka elää ja hengittää käyttäjien tarinoiden ja yrityksen tuottamien juttujen kautta. Sivustolta löytyvät myös perinteiset yritystiedon osa-alueet, mutta ne on eriytetty tarinoista erilliseksi, melko toteavaksi osuudeksi. Coca-Colan irtioton vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikeaa arvioida, mutta hankkeen kunnianhimoisuus ja muutospotentiaali tekevät siitä kiinnostavan.

Kiveen hakattu rakenne

Mistä vaikutelma sivustojen staattisuudesta johtuu? Mielestäni siitä, että yritysten dynaaminen, monitahoinen ja yhä haastavammaksi käyvä liiketoimintaympäristö ei sivustoilla heijastu juuri muuten kuin sivustorakenteen monimutkaisuutena. Yrityssivustot eivät kerro riittävästi yritysten reaalitodellisuudesta, sillä ne katsovat maailmaa ”sisältä ulos” sen sijaan että asemoisivat itsensä osaksi markkinoita.

Suurissa yrityksissä keskitetty sivusto ei useinkaan palvele liiketoimintojen tarpeita, ja niitä varten voidaan suunnitella erillinen verkkopalvelu. Kun liiketoiminnallisesti merkittävä sisältö siirtyy pois yrityssivuilta, niiden rooli kapeutuu entisestään. Tärkeimmäksi tehtäväksi jää virallisen yritysinformaation tarjoilu ja käyttäjien kanavointi liiketoimintasivustoille tai ekstranetiin tuottamaan konversioita. Tässä vaiheessa saatetaan kutsua paikalle konsultti, jonka tehtävänä on joko jäsentää sivustokokonaisuus uusiksi tai tehdä voitavansa yrityssivuston terävöittämiseksi.

Yrityssivustojen sivustorakenteet ja puhetapa ovat säilyneet yllättävän samanlaisina 10 vuoden ajan; sen sijaan näyttävät animaatiot ja rikas media ovat vaikuttamisen keinoina typistyneet olemattomiin. Vuosituhannen vaihteessa yrityssivuston odotettiin tarjoavan wow-efektejä, kun nykytoimeksiannoissa ihastuneen huokailun tilalla ovat maine ja vaikuttavuus. Yrityksen verkkosivuston tulisi auttaa rakentamaan yrityksestä omalla toimialallaan tunnustettu mielipidejohtaja. Tehtävästä selviytymiseen verkkosivuston hartiat ovat liian kapeat – tarvitaan Liquid Contentin kaltaista kokonaisajattelua.

Ei kaikilla mausteilla

Verkkosivustojen odotushorisontti laajenee teknologian mullistusten myötä. Pian ei riitä, että kuluttajille tai asiakkaille tarjoillaan yritystieto eri päätelaitteilla, vaan heidän tulee saada yhä tarkemmin ja välittömämmin omiin tarpeisiin kohdennettua tietoa ja markkinointia. Siinä, missä ensimmäisen aallon verkkokaupan ja asiointipalvelut pakottivat käyttäjät tyytymään perustasoon, uudenlaiset palvelut yhdistävät tietoa erillisistä lähteistä ja vaikuttavat voimakkaammin päätöksenteon eri vaiheisiin.

Australialaispankin muutaman vuoden takaisella iPhone-sovelluksella asunnonostaja voi ottaa kuvan kiinnostavasta eteen sattuvasta talosta. Puhelimen kuvantunnistus ja paikantamissovellus yhdessä tunnistavat kohteen ja tuovat käyttäjälle talon perustiedot alkaen ostohistoriasta. Sen jälkeen sovelluksen kautta voi hakea alustavan lainalupauksen tai ottaa suoraan yhteyttä omistajaan. Sovellus kattaa tiedot yli 95% Australian yksityisasunnoista.

Jos kuluttajapalvelut ottavat harppauksia käyttäjien ymmärtämiseksi ja päätöksenteon tukemiseksi, voivatko yrityssivustot jatkaa tarjoamalla kaikille kaikkea?

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)