Verkkopalveluasiantuntijuuden lisäksi saimme tervetullutta ulkopuolisen näkemystä siihen, mitä kirjaston tavallinen asiakas kirjaston verkkosivuilta etsii ja miten häntä voisi ilahduttaa kertomalla sellaisista kirjaston palveluista, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja – kuten vaikkapa vauvasanataidehetket. Asiantuntijuuden yhdistäminen tuoreeseen katsomistapaan tuotti selkeän lopputuloksen, joka ei kuitenkaan ole tylsä.

Jaana Tyrni, kirjastotoimenjohtaja, Espoon kaupunginkirjasto

Espoon kaupunginkirjasto ylläpitää tietoja toimipisteistään osana Espoon kaupungin verkkosivustoa, mutta lainattavan aineiston tiedot ovat selailtavissa pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteisessä Helmet-hakupalvelussa. Monipuolisia kirjastopalveluja tarjotaan myös kanavissa, kuten YouTubessa, erilaisissa blogi- ja wiki-palveluissa sekä osana kansallista Kirjastot.fi-portaalia.

Näiden eri verkkopalvelujen kehittämisen linjaamiseksi ja suunnittelemiseksi Espoon kaupunginkirjasto toteutti Sinisen Meteoriitin konsulttien kanssa esiselvitysprojektin, jolla selvitettiin strategisesti järkevimmät ja kustannustehokkaimmat kehittämistoimenpiteet. Helmet-palvelun käytettävyyttä konsultit olivat tutkineet jo sitä ennen erillisessä kehittämisprojektissa.

Erityisenä haasteena esiselvitystyössä oli hahmottaa kokonaisratkaisu siitä, millaisia tietoja tai palveluja Espoon kaupunginkirjasto julkaisisi missäkin verkkoympäristössä, millainen palvelukonsepti eri verkkopalveluille syntyisi, millaisia vaatimuksia palvelumallit esittäisivät teknisille ratkaisuille ja mitä kehittämistyö maksaisi. Keskeinen osa-alue suunnitelmissa on Helmet-palvelu, jonka kehittämisestä kuitenkin vastaavat kaikki pääkaupunkiseudun kirjastot yhdessä.

Työn tuloksena syntyi esiselvitys, joka antaa konkreettisia välineitä strategisten päätösten tekoon.

Palvelut