Sivujen tuli olla helposti käytettävät, selkeät ja modernit. Mielestäni tässä onnistuttiin, olen ylpeä uusista hus.fi –sivuista.

Johanna Saukkomaa, Viestintäjohtaja, HUS

HUS on 24 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja.

Verkkopalvelu-uudistuksen tavoitteena oli luoda selkeä ja helppokäyttöinen tiedonhakupalvelu, joka on suunnattu ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaiden ja alan ammattilaisten tarpeisiin.

Uudistuksessa haluttiin myös päivittää sivuston visuaalinen ilme vastaamaan kuvaa modernista erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja tarjoavasta organisaatiosta. Lisäksi toteutuksessa keskityttiin palvelun saavutettavuuden parantamiseen kansallisissa kriisitilanteissa, jolloin kuormitettu palvelu tarjoaa kohderyhmilleen vain oleellisimman informaation.

Sininen Meteoriitti tuki HUS:ia tarkentamalla palvelun toiminnallista määrittelyä ja suunnittelemalla palvelulle korkeatasoiset käytettävyysratkaisut ja modernin visuaalisen ilmeen. Suunnittelua ja määrittelyä seurasi palvelun tekninen toteutus SharePoint 2010 -alustalle. Sininen Meteoriitti tuki projektin etenemistä jämäkällä projektinhallinnalla, jolla varmistettiin lukuisten sidosryhmien sitouttaminen projektiin ja projektin valmistuminen sovitussa aikataulussa.

Palvelut

Teknologiat

Asiakkaan sivusto: www.hus.fi

Ota yhteyttä