22.5.2013

Ilmatieteen laitos – käytettävyystutkimus

Sinisen Meteoriitin tekemät asiantuntija-arviot ovat vahvistaneet käsityksiämme siitä, että olemme sisäisessä kehitystyössä oikeilla linjoilla. Olemme saaneet arvioinneista käytännönläheisiä ideoita ja parannusehdotuksia, jotka ovat olleet hyvinkin helposti toteutettavissa.

Tuija Vuorinen, www-toimittaja, Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelu kuuluu arvostuimpiin suomalaisiin verkkobrändeihin, ja palvelulla on laaja ja uskollinen käyttäjäkunta.

Laitoksen verkkopalvelu-uudistuksessa panostettiin erityisesti verkkopalvelun käytettävyyden korkeaan tasoon. Sinisen Meteoriitin käytettävyysasiantuntijat olivat mukana varmistamassa käytettävyystavoitteiden toteutumista verkkopalvelun suunnittelun ensimmäisistä vaiheista lähtien:

  • Uuden palvelun rautalankamallien käytettävyys tarkastettiin asiantuntija-arvioinnilla sekä luotiin konkreettiset ehdotukset mallien kehittämisestä.
  • Kolmannen osapuolen suunnittelemista layout-malleista tunnistettiin käytettävyyden ongelmakohdat ja tehtiin niihin kehitysehdotukset.

Kun käytettävyystutkimus otettiin Ilmatieteen laitoksessa projektiin mukaan jo ennen verkkopalvelun varsinaiseen toteutukseen ryhtymistä, havaittuihin käytettävyysongelmiin puuttuminen oli helppoa ja kustannustehokasta.

Palvelut

Asiakkaamme: Ilmatieteen laitos