Saimme palvelukehitykseemme ulkopuolista näkemystä ja osaamista verkkopalveluiden kehittämisestä ja viimeisimmistä tekniikoista. Lopputuloksena saatiin palvelu, jossa on hyvä käytettävyys ja raikas visuaalinen ulkoasu yhdistettynä uusimpiin teknisiin ratkaisuihin.

Jukka Ruuska, Toimitusjohtaja, Suomen Asiakastieto Oy

Tavoitteena parempi käyttökokemus

Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluja tuottava yhtiö Suomessa. Asiakastiedon liiketoiminnan kannalta kriittisenä palveluna toimii Sopimusasiakkaiden verkkopalvelu, jonka työkalujen avulla sisäänkirjautuneet käyttäjät voivat muodostaa tarvitsemiaan raportteja Asiakastiedon kokoamasta talousdatasta.

Suomen Asiakastieto halusi parantaa Sopimusasiakkaiden verkkopalvelujen käyttökokemusta, käytettävyyttä ja johdonmukaisuutta. Pitkäjänteisellä kehitystyöllä on tärkeää tarjota uusille asiakkaille intuitiivisesti selkeä käyttökokemus aiheuttamatta pitkäaikaisille tehokäyttäjille oppimiskynnystä uuden edessä.

Lähtökohtana asiointiprosessin analysointi

Sininen Meteoriitti oli Suomen Asiakastiedon tukena suunnittelemassa Sopimusasiakkaiden palveluun uutta käyttöliittymämallia. Asiointiprosessi analysoitiin ja sen tarvitsemat käyttöliittymämallit elementteineen ja toiminnallisuuksineen suunniteltiin huolellisesti.

Responsiivisuus oletusarvona suunnittelussa

Nykyaikaisessa palvelussa mobiilikäyttö on itsestäänselvyys, joten kaikkien haku- ja raporttinäkymien selkeys ja luettavuus suunniteltiin myös eri kokoisille näytöille ihanteellisesti mukautuviksi.

Käyttöliittymämallit ja niille suunniteltu visuaalinen ulkoasu mallinnettiin HTML-demoksi, jonka avulla näyttöjen puhuttelevuus, ymmärrettävyys ja responsiivisuus oli helppoa tarkistaa. Aalto-yliopisto toteutti HTML-mallille käyttäjätestauksen, jonka lopputulosten perusteella ratkaisuja vielä hiottiin ja tarkennettiin.

Palvelut

Asiakkaamme: Suomen Asiakastieto