3.6.2013

Cargotecille globaali SharePoint www-sivusto

Sininen Meteoriitti toimitti Cargotecille globaalin SharePoint 2010 -pohjaisen Internet-palvelun

Sininen Meteoriitti toimitti Cargotecille globaalin SharePoint 2010 -pohjaisen Internet-palvelun 

Cargotecin tavoitteena oli korvata yhdellä uudella teknisellä järjestelmällä neljä aikaisemmin käytössä ollutta verkkosivustokokonaisuutta. ”Halusimme luoda asiakkaiden tarpeita palvelevan sivuston, jolla voidaan esitellä Cargotecin lastinkäsittelyratkaisuja kiinnostavasti ja innostavasti. Projektissa oli omat haasteensa, mm globaali organisaatio ja paikallisten tarpeiden yhdistäminen samaan sivustoon. Tehtävässä kuitenkin onnistuttiin”, kertoo Cargotecin viestintä- ja markkinointijohtaja Anne Westersund.
 
Cargotec on innovatiivinen lastinkäsittelyratkaisujen tarjoaja, joka toimittaa luotettavia lastinkäsittelyyn liittyviä laitteita ja palveluita, konsepteja ja suunnittelua asiakkailleen. Uusi verkkosivusto on strateginen osa Cargotecin toimintaa, jonka missiona on tehostaa maailman tavaravirtoja. 
 
”Oman haasteensa projektille toivat globaalin organisaation asettamat moninaiset vaatimukset järjestelmälle ja näiden huomioiminen teknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa. Palvelun lokalisointi eri maayksiköille ja mantereille vaati SharePointin tarjoamien teknisten ratkaisuiden täysmitallista hyödyntämistä ja tarkkaa suunnittelua. Projektin lopputuloksena  syntyi koko Cargotecin globaalia organisaatiota palveleva järjestelmä, joka hakee vertaistaan koko Suomen SharePoint-kentässä”,  kiteyttää Sinisen Meteoriitin avainasiakaspäällikkö Santtu Laine. 
 
Projekti käynnistettiin laajalla konseptointi-  ja vaatimusmäärittelyvaiheella vuonna 2009. Lopputuloksena määrittelyvaiheesta syntyi palvelun konsepti ja tekninen määrittely, jonka perusteella Sininen Meteoriitti lähti suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelua vuoden 2011 keväällä. Palvelun tekninen toteutus, vanhoissa järjestelmissä olevien tietojen migrointi sekä  ja sisällön syöttäminen järjestelmään tapahtuivat vaiheittain vuoden 2011 kuluessa. Palvelun testaus ja viimeistely saatiin päätöksen vuoden 2012 helmikuussa ja lopullinen palvelu julkaistiin tuotantokäyttöön maaliskuussa 2012.
 
 
Lisätietoja: 
Santtu Laine, avainasiakaspäällikkö, Sininen Meteoriitti Oy, santtu.laine@meteoriitti.com , 040-7432383
 
Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua niin maalla kuin merelläkin – kaikkialla, missä tavara liikkuu. Cargotecin tytärbrändit Hiab, Kalmar ja MacGregor tunnetaan kuorman- ja lastinkäsittelyalan johtavina brändeinä ympäri maailman. Toimintamme on kansainvälistä ja olemme läsnä noin 120 maassa ja meillä on yli 600 myynti- ja huoltopistettä eri puolilla maailmaa. Palveluksessamme on noin 10 500 ammattilaista. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myynti jakautui  alueellisesti seuraavasti: 40 prosenttia EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), 37 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella ja 23 prosenttia Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä.
 
Sininen Meteoriitti on verkkopalvelujen ja tietotyön asiantuntija. Suunnittelemme ja toteutamme verkkoon www-palveluja ja järjestelmiä, jotka tukevat asiakkaan liiketoimintaa ja ovat käyttäjilleen hyödyllisiä, tarkoituksenmukaisia ja käyttäjäystävällisiä. Tavoitteenamme on olla Suomen paras SharePoint-osaaja. Vuonna 2001 perustettu Sininen Meteoriitti työllistää lähes 100 IT- ja viestintäalan ammattilaista.
 

Linkit

www.cargotec.com

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista:

Kiinnostuitko? Kysy lisää!