3.6.2013

Case Alko: Esiselvitys ja vaatimusmäärittely verkkopalvelu-uudistuksen kivijalkana

Alko

Alko Oy uudistaa paljon käytetyn Alko.fi-verkkopalvelunsa. Sinisen Meteoriitin konsultit toimivat Alkon kumppanina uudistushankkeen esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyvaiheessa.

Esiselvitys- ja määrittelytyön tavoitteena oli luoda uudelle Alko.fi-palvelulle konsepti, joka laajentaisi Alkon hyvän ja asiantuntevan, myymälöistä tutun palvelun myös verkkoon.

Suunnittelu käynnistyi esiselvityksellä, jossa kuvattiin kaksivaiheinen tiekartta Alko.fi-palvelun kehittämiseksi. Samalla kirkastettiin Alkon omat tavoitteet verkkopalvelu-uudistukselle. Suunnittelutyön lähtökohtana olivat käyttäjien tarpeet ja käyttötavat: uudesta verkkopalvelusta haluttiin tehdä käyttäjilleen mahdollisimman hyödyllinen ja heitä mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus.

Esiselvitys antoi Alkolle konkreettiset välineet strategisten päätösten tekoon. Sen perusteella Alko valitsi teknologian, jolla uusi verkkopalvelu toteutetaan, sekä hankkeisti ja resursoi verkkopalvelu-uudistuksen.

Esiselvityksen jälkeen suunnittelutyö jatkui vaatimusmäärittelyllä. Vaatimusmäärittelyssä kuvattiin uudelle verkkopalvelulle asetettavat vaatimukset ja tekniset reunaehdot niin tarkasti, että Alko pystyi määrittelyn perusteella kilpailuttamaan uuden verkkopalvelun toteutustyön ja valitsemaan toteuttajan.

Suunnittelutyössä uuden Alko.fi-palvelun keskeisiksi elementeiksi määriteltiin

  • monipuoliset hakutoiminnallisuudet
  • Alkon tuotteiden kattavat esittelyt
  • tehokkaat metatietoihin perustuvat automaattiset ristiinlinkitykset,  joiden avulla käyttäjille suositellaan hänen hakemaansa tuotteeseen liittyviä muita tuotteita, ruokareseptejä sekä artikkeleita
  • alkoholiin ja terveyteen liittyvän aineiston esiin nostaminen
  • kauaskantoiset ratkaisut jatkokehittämistä varten.

Alkon kommentti:

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Sinisen Meteoriitin tekemään esiselvitykseen ja määrittelytyöhön. Koko prosessi tehtiin työpajoina, joissa vetäjien asiantuntevassa ohjauksessa saatoimme selkeyttää ajatuksiamme ja kiteyttää tavoitteitamme. Saimme myös paljon uusia ajatuksia. Työpajatyöskentely oli erittäin tehokasta ja mielenkiintoista. Lopputuloksena saimme kokoon yksityiskohtaisen tarjousdokumentaation, joka oli helppo muokata varsinaiseksi tarjouspyynnöksi. Koska tarjouspyyntö oli täsmällinen ja selkeä, olivat myös tarjoukset täsmällisiä ja selkeitä, mikä helpotti toimittajan valintaa. Myös tarjoajat kehuivat tarjouspyynnön perusteellisuutta.”

Jukka Muurimäki, tuoteviestinnän suunnittelija, Alko Oy
 

Linkit

www.alko.fi

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista:

Kiinnostuitko? Kysy lisää!