3.6.2013

Näkökulma: SharePointin räätälöinti käytännössä

SharePoint-projekteja tehdään monenlaisia. Toiset ottavat käyttöön nopeassa projektissa vain pienen osakokonaisuuden. Toiset käyttävät puoli vuotta pelkkään määrittelyyn ja vuoden toteutukseen. Näiden ääripäiden väliin jää monenlaisia projekteja. Nyt Meteoriitti.comin artikkelisarjassa tentattavina ovat Meteoriitin arkkitehdit Tomi Tavela ja Jarno Leikas. Leikkimielisen kaksintaistelun hengessä kumpikin pääsee kertomaan miten he määrittelevät räätälöinnin ja mitä asiakkaiden kannattaa tästä hankalasta asiasta ymmärtää.

Millaisia SharePoint-projekteja olet ollut urallasi
tekemässä? Ovatko projektit muuttuneet viime vuosina?

Tomi

Tomi: ”Projektit ovat pysyneet mielestäni kutakuinkin samanlaisina: intraa, extraa ja internettiä, uusimpana tulokkaana ovat mobiilisaitit.

Arkkitehtien vinkit asiakkaille:
  1. Perehdy tuotteeseen. Päätä räätälöinnistä vasta kun ymmärrät itsekin mihin tuote pystyy suoraan paketista ja mihin ei.  
  2. Pilotoi rohkeasti, mutta muista että pilottiratkaisu ei välttämättä monistu koko organisaatioon ilman räätälöintityötä.  
  3.  Älä pelkää liikaa pieniä räätälöintejä. Ne ovat realiteetti SharePointin kanssa nyt ja jatkossa.

Suurin muutos on tapahtunut ratkaisujen määrittelyssä ja toteutuksessa. Vuosien varrella alusta on kehittynyt ja olemme oppineet ymmärtämään ja hyödyntämään paremmin SharePointin omia toiminnallisuuksia. Lähes poikkeuksetta nykyisin projekteissa on lähtökohtana suoraan paketista löytyvien toiminnallisuuksien hyödyntäminen ja räätälöityjen ratkaisujen minimoiminen.”

 

Jarno

Jarno: ”SharePoint on tullut tutuksi sekä tavanomaisemmissa käyttötarkoituksissa, että vähän epätyypillisemmissäkin tarkoituksissa. Tyypillisiä ovat olleet erilaiset viestinnälliset intrat ja internet-palvelut, työtilat, dokumentinhallinta ja kevyet sovellukset. Lisäksi toki SharePoint integroituna asiakkuudenhallintaan ja muihin taustajärjestelmiin tulee aika-ajoin vastaan.

Viiden vuoden aikana kun olen SharePointin kanssa touhunnut, SharePointin rooli on  mielestäni selkiytynyt kentällä. MOSS 2007:n tullessa ulos ei ollut aina täysin selvää mihin SharePoint istuu parhaiten ja MOSS:lle kaavailtiin toisinaan rooleja joihin sitä ei ollut tarkoitettu. Nykyisin keskeiset vahvuusalueet ovat kuitenkin alalla hyvin tiedossa ja rajattu, mutta samalla kaikkia mahdollisuuksia ei ehkä käytetä nykyisin täysimääräisesti hyväksi.”

Mihin SharePoint mielestäsi sopii ns. ”suoraan paketista”?

Tomi

Tomi: ”Intrat ja extrat ovat ihan ehdottomasti SharePointin pelikenttä. Yleensäkin kun saa toteutettua määriteltyjä toiminnallisuuksia mahdolisimman keveästi hyödyntäen SharePointtia itsessään, tuntee että projekti on oikeilla raiteilla.”

Jarno

Jarno: ”Valmiina paketista SharePoint on vahvimmillaan viestinnällisessä intranet-käytössä, tiimityön tuessa, ja dokumentinhallinnassa dokumentin elinkaaren alkuvaiheessa. Myös BI-puolelle voidaan tehdä mielekkäästi kevyitä ratkaisuja. SharePointilla voi tehdä tällä tavoin hyvin paljon, mutta tyypillistä ”suoraan paketista” -ratkaisuille on kuitenkin, että niissä käyttäjä tekee jonkin verran enemmän manuaalityötä.”

Voiko SharePointtia ”venyttää” mielestäsi konfiguroinnilla ja asetuksien säätämisellä? Venyykö SharePoint?

Tomi

Tomi: ”SharePoint venyy, mutta ei pauku. Sitä voi siis venyttää, mutta venytyksellä on rajansa. Jos seinä tulee vastaan, niin kiertoteitä ei ole. Tämä vaikeuttaa venyttämistä, koska kovan työn lopussa voidaan joutua toteamaan, että loppuun asti ei päästä.

Toinen SharePointin haaste venytyksessä on, että vaikka nokkela SharePoint-konsultti olisi saanut aikaiseksi hienon työkalun, niin sen työkalun monistaminen jonnekin toisaalle vaatii saman, työlään naksuttelun. Tämäkin malli taas voi olla hyvin kallis, ja erittäin vaikea ylläpitää. ”

Jarno

Jarno: ”Kyllä venyy (ja osaamattomissa käsissä paukkuu). Ilman varsinaista räätälöintiä päästään pitkällekin, mutta kunnianhimoisempi hanke vaatii jo voimallisempien työkalujen käyttöönottoa ja enemmän osaamista. Esimerkiksi SharePoint Designer mahdollistaa monella osa-alueella varsin kehittyneiden ratkaisujen tekemisen ainakin ilman
tekstieditorin käyttöä.

Tosin kannattaa huomioida myös Tomin korostama asia, että käytännössä pelkkään käyttöliittymän kautta ja/tai SharePoint Designerilla tehtävään konfigurointiin liittyy paljon ongelmia mm. ratkaisujen toistettavan asennettavuuden kannalta.”

Missä venyttämisen rajat menevät? Milloin astutaan mielestäsi räätälöinnin puolelle?

Jarno

Jarno: ”Raja menee jossakin siinä alueella, missä homma ei enää onnistu edes teoriassa käyttöliittymästä käsin. Monimutkaisemmaksi asian tekee se, että mikä tahansa konfiguroitavissa oleva tuotos (sisältölaji yms.) on useimmiten järkevää paketoida Visual Studiolla solution-paketiksi. Näissä paketeissa viedään siis usein ihan samoja asioita jotka voitaisiin tehdä suoraan ympäristöön. Joku voi kokea tämänkin räätälöinniksi, koska edes tehokäyttäjä ei näitä pysty tekemään.

Mielestäni räätälöinnin välttäminen (sen hyvistä puolista huolimatta) ei kuitenkaan ole itseisarvo. Toki räätälöinnillä pyritään alentamaan kustannuksia ja helpottamaan esim. migraatiotyötä alustan versiosta toiseen, mutta usein tulee vastaan tilanteita, missä kokonaisuuden kannalta pieni räätälityö on jopa helpompi, kuin liiaksi viritelty
valmistoiminto.

Konkreettisia räätälöintiä vaativia tilanteita ovat yleensä sivustokokoelmien yli tapahtuva sisällön käsittely, ja erilaiset
toimintojen työnkulkujen automatisoinnit. Jälkimmäisessa tapauksessa ollaan toki usein alueella, jossa tarvitaan tarkkaa tilannekohtaista harkintaa ja kokemusta.”

Tomi Tomi: ”Jarnon määritelmä rajan ylityksestä on osuva. Itselleni nousevat ensimmäisenä mieleen Sharepointin automatisointi ja ulkoasut. Esimerkiksi ihan perinteisen julkaisusivustomallin luominen ja sivupohja omilla metadatoilla vaativat räätälöintiä. Räätälöinnin raja on siis hyvin helppo ylittää.

Konkreettinen käytännön esimerkki on alatunnisteen (ns. footer) lisääminen jokaiselle sivulle. Se käytännössä vaatii suoraan paketista otetun perustyylisivun muokkaamista, ja sitä taas kun ei suositella tehtäväksi, niin astuu kuvioon räätälöinti. Tällä tavalla asiaa katsottuna voi jopa melkein sanoa, että kaikissa ”fiksuissa SharePoint-toteutuksissa” on vähän räätälöintiä mukana.”

Mitä askarruttaa sinua SharePointin ja sen räätälöinnin tulevaisuudessa?

Tomi

Tomi: SharePointin ”naksuttelusta” on tulossa pikkuhiljaa samanlainen toimistotyöntekijöiden perustaito kuin Excelin hallinnasta 90-luvulla. Näin ohjelmistoarkkitehdin näkökulmasta tämä kehitys ei ole pelkästään hyvä asia. Kehityksessä on samoja piirteitä kuin monimutkaisten excel-viritelmien synnyssä takavuosina. Nämä ”ratkaisut” jäävät helposti yksittäisten työntekijöiden osaamisen varaan ja voivat rikkoutua myös helposti.”

Jarno

Jarno: ”Epäilen, että pilviratkaisuissa tullaan painottamaan ainakin lähitulevaisuudessa valmistoimintojen käyttöä räätälikoodin sijaan käytännön syistä. Räätälöinnin välttäminen puolestaan rajoittaa joidenkin asiakaskohtaisten erityistoimintojen toteuttamisen mahdollisuuksia, mikä tulee ottaa huomioon pohdittaessa tehdäänkö ratkaisu pilveen vai perustetaanko oma SharePoint-palvelin.”

Artikkelisarjan seuraava juttu:

Esimerkkejä SharePoint-räätälöinneistä intraneteissa

Artikkelisarjan edellinen juttu:

SharePointin räätälöinti kuumentaa tunteita

Kommentoi ja keskustele Facebookissa

http://www.facebook.com/meteoriitti

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Tomi Tavela (LinkedIn)
Jarno Leikas (LinkedIn)

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

SharePoint 2010
Valo, valmis intranet-ratkaisu
Toimitusprojektit
Auditoinnit