3.6.2013

Pekka Walkama: Tietotyön johtaminen ja kehittäminen

Johtamistaidon Opisto JTO:n Ilkka Kurkela haastatteli Sinisen Meteoriitin toimitusjohtaja Pekka Walkamaa tietotyön johtamiseen ja kehittämiseen liittyen.

ilkka_kurkela Ilkka: Kerro hieman itsestäsi ja kuvaile Sinisen Meteoriitin toimintaa?

 

Pekka Walkama

 

 

Pekka: Olen yksi Sininen Meteoriitti Oy:n perustajista ja yrityksen toimitusjohtaja. Sininen Meteoriitti on kymmenvuotias ja noin sata henkeä työllistävä kotimainen kasvuyritys. Perustamisesta lähtien olemme keskittyneet verkkopalveluiden ja tietotyön ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisesti olemme Suomen johtava Microsoft SharePoint-ratkaisujen toimittaja. Tällä hetkellä Sinisellä Meteoriitilla on toimipisteet Helsingissä ja Jyväskylässä.

Kehitämme sähköisten ratkaisujen avulla yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja työn sujuvuuden kautta työhyvinvointia. Tavoitteemme on olla Suomen paras tietotyön ratkaisujen osaaja. Teknisen osaamisen lisäksi pyrimme saavuttamaan päämäärämme kiinnittämällä erityistä huomiota järjestelmien käytettävyyteen ja tietotyön toimintapojen sujuvuuteen.

Ilkka Kurkela Ilkka: Mikä on ajankohtaisinta tietotyön johtamisessa juuri nyt?
Pekka Walkama Pekka: Tietotyötä esiintyy laajasti kaikilla liike-elämän aloilla. Kaikkialla tuotetaan, kulutetaan ja haetaan tietoa. Tiedon määrä lisääntyy koko ajan ja sitä käsitellään laajemmissa verkostoissa. Tästä syystä myös tietotyön tehostaminen on kriittisessä roolissa kansakuntamme kokonaistuottavuuden nostamisessa. Organisaatiotasolla oikeiden kehityshankkeiden valinta ja kehityskohteiden priorisointi on tärkeää.

Tietotyön prosessien ja kehityshankkeiden onnistumisen mittaroinnin merkitys on kasvanut. Yritysten viestinnälliset intranetit alkavat olla välttämättömyyshyödyke kuten puhelin tai sähköposti. Intranetit muuttuvat sähköisiksi työpöydiksi, kun niihin sisällytetään ominaisuuksia, joilla suoritetaan yrityksen ydinprosesseihin kuuluvia tehtäviä. Tietotyötä tehostavia sähköisen työpöydän ominaisuuksia ovat esimerkiksi prosessityötilat ja työnkulut. Suoraan tietotyön prosesseihin liittyvien investointien ja tehostamisen mittarointi euroissa on itse asiassa usein yksiselitteisempää, kuin jokseenkin abstraktien viestinnällisten tai kommunikointiin liittyvien arvojen. Tällöin puhutaan rajatuista tehtävistä, joiden suoritusaika ja muut kulut voidaan mitata ennen ja jälkeen.

Myös työn luonne on muuttunut vuosien saatossa. Asioiden käsittelyyn osallistuvat ihmiset eivät esimerkiksi ole enää välttämättä fyysisesti läsnä samassa tilassa. Keskustelua käydään sähköisissä työtiloissa ja yhä enemmän myös yhdessä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Työn laajetessa organisaatiorajojen yli tarvitaan sähköisiä työvälineitä tehostamaan yhteistyötä. Uudet tekniset mahdollisuudet asettavat uusia vaatimuksia myös tietotyön johtamiselle.

Ilkka Kurkela Ilkka: Mitkä ovat asiakkaidenne suurimmat haasteet?
Pekka Walkama Pekka: Kun prosessien eri vaiheisiin liittyy sekä tietojärjestelmiä että niiden käyttämisen toimintatapoja, on usein haastavaa osoittaa, kumpaa pitäisi muuttaa tehokkuuden nostamiseksi – tyypillisesti molempia. Tämä tuo uuden ulottuvuuden järjestelmäuudistusten suunnitteluun ja toteutukseen. Helposti ajaudutaan pallottelemaan asioita ja vastuita IT-osaston ja liiketoimintojen välillä.

Järjestelmäinvestoinneista ei saada täyttä hyötyä irti,  jos toimintatapojen ja järjestelmien kehittämistä ei suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Pelkät tekniset välineet eivät ratkaise organisaatioiden ongelmia. Syntyy korkeintaan tehostettu kaaos, kun otetaan käyttöön tehokkaat kommunikointivälineet mutta ei sovita, miten niitä käytetään. Teknisten välineiden vaikutus jää vähäiseksi, jos organisaatiokulttuuri ei tue uudenlaista, usein organisaatiorajat ylittävää tiedonjakoa. Me pyrimme auttamaan asiakaskuntaamme toimintatapojen ja sääntöjen luomisessa sille, miten eri sähköisiä välineitä hyödynnetään.

Myös yksilötason jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeinen asia, johon pitää kiinnittää enemmän huomiota organisaatioiden tehokkuusvaatimusten kasvaessa. Tämä korostuu, kun työssäkäyvän väestön määrä tulevaisuudessa pienenee. Työn tehostamiselle on asetettava laadulliset kriteerit myös työn sujuvuuden näkökulmasta. Huomioimalla järjestelmien käytettävyys kehityshankkeiden tavoitteissa, parannetaan myös niiden käyttäjäkunnan työhyvinvointia.

Ilkka Kurkela Ilkka: Nyrkkisääntösi tietotyön johtamiseen?
Pekka Walkama Pekka: Tietotyö on toimintatapojen ja tekniikan muodostama kokonaisuus. Jokainen tietotyöläinen on valjastettava toiminnan kehittämiseen. Työntekijälle on annettava oikeus vaikuttaa työskentelytapoihin ja toisaalta velvollisuus parantaa niitä. Johto asettaa tavoitteet ja vastaa edellytysten luomisesta tuottavalle tietotyölle.

 

Sininen Meteoriitti ja Johtamistaidon Opisto JTO

Sinisen Meteoriitin organisaatiotarina esitellään Johtamistaidon Opisto JTO:n tutkimusjohtaja Pauli Juutin tuoreessa kirjassa Menestystarinoita. Kirja pohjautuu tutkimukseen, jossa kartoitettiin 44 suomalaisen menestyvän organisaation toimintatapoja. Pekka Walkama on ollut luennoitsijana Management Institute Of Finlandissa sekä vierailevana kirjoittajana Pirkko-Liisa Vesterinen ja Marjaana Suutarisen kirjassa Y-sukupolvi työ(elämä)ssä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Pekka Walkama (LinkedIn)
Ilkka Kurkela (LinkedIn)
Johtamistaidon Opisto (Vuodesta 2012 Management Institute of Finland MIF)

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!