3.6.2013

Tampereen Sähkölaitos uudisti verkkopalvelut ja intranetin SharePoint-alustalle

Sininen Meteoriitti toimitti Tampereen Sähkölaitos Oy:lle SharePoint 2010 –pohjaiset intranet- ja internet-palvelut.

Tampereen Sähkölaitos on Suomen viidenneksi suurin energia-alan yritys. Vuonna 1888 perustettu konserni tuottaa, myy ja jakelee sähköä, lämpöä ja jäähdytystä asiakkailleen pääasiassa Pirkanmaalla. Asiakaspalveluun panostava yritys haluaa erottua kilpailijoistaan niin luotettavuudellaan kuin läheisyydelläänkin. Sähköisten palvelujen uudistaminen on tapa palvella niitä asiakkaita, jotka haluavat hoitaa energia-asiansa verkossa itse valitsemanaan aikana ympäri vuorokauden. Kaikkien seitsemän konserniyhtiön yhteiset intranet ja internet edistävät omalla tavallaan myös konsernin yhtenäisyyttä.

Verkkopalvelun osalta Tampereen Sähkölaitoksen tavoitteena oli uudistaa www-sivuston ulkoasu, lisätä asiakkaiden itsepalvelutoiminnallisuuksia ja tuoda palvelu uudelle alustalle. Sininen Meteoriitti muokkasi mainostoimiston Mera Oy:n suunnitteleman ulkoasun ja layoutin SharePoint 2010-pohjaiseksi kokonaisuudeksi. Sinisen Meteoriitin ketterän projektimallin ansiosta projektin aikana havaitut muutostarpeet pystyttiin ottamaan projektin sisältöön lennossa ja säilyttämään projektin alkuperäinen aikataulu. Palvelu julkaistiin hyvin muistettavana ajankohtana 12.12.12. klo 12.

Intranet-projektissa siirrettiin SharePoint2003:en ja Microsoft CMS:än pohjautuva intranet SP2010-alustalle ja samalla uudistettiin palvelun ulkoasua, rakennetta ja toiminnallisuuksia.

”Projektissa oli kaksi merkittävää haastetta, jotka tiedostettiin jo alussa. Ensimmäinen oli kaikkien yhtiöiden vaatimusten täyttäminen SharePoint standardituotteella mahdollisimman vähäisin asiakaskohtaisin räätälöinnein. Toinen oli noin vuodelta 2003 olevan järjestelmän sisällön migraatio SP2010-alustalle, mitä ei ole edes Suomen mittakaavassa tehty montaa kertaa ja joka on teknisesti haastava tehtävä. Sähkölaitoksen organisaation perusteellisen valmistautumisen myötä olimme valmiita projektiin. Sinisen Meteoriitin täsmällinen toimintatapa, aiempi kokemus sekä iteratiivinen projektimalli mahdollistivat tällaisen projektin tekemisen haastavassa aikataulussa. Tulokset osoittavat että yhteistyömme toimi hyvin.”, kertoo Tampereen Sähkölaitoksen projektipäällikkö Tommi Peltomo.

Tampereen Sähkölaitos on Suomen viidenneksi suurin energia-alan yritys. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 323 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli 420. Tampereen Sähkölaitos on perustettu vuonna 1888. Konsernin omistaa Tampereen kaupunki.

Sininen Meteoriitti on verkkopalvelujen ja tietotyön asiantuntija. Suunnittelemme ja toteutamme verkkoon www-palveluja ja järjestelmiä, jotka tukevat asiakkaan liiketoimintaa ja ovat käyttäjilleen hyödyllisiä, tarkoituksenmukaisia ja käyttäjäystävällisiä. Tavoitteenamme on olla Suomen paras SharePoint-osaaja. Vuonna 2001 perustettu Sininen Meteoriitti työllistää yli 100 IT- ja viestintäalan ammattilaista.

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Ota yhteyttä