3.6.2013

Vapolle konsernilaajuinen SharePoint-intranet Sinisen Meteoriitin toteuttamana

Sininen Meteoriitti toimitti Vapo-konsernille SharePoint 2010 -pohjaisen intranet-palvelun.

Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa sekä Itämeren alueella. Konserniin kuuluu neljä liiketoiminta-aluetta: Vapo Biopolttoaineet, Vapo Biolämpö, Vapo Puutuotteet ja Vapo Ympäristö. Vapo-konserni on moderni yli tuhat henkilöä työllistävä asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa bioenergiaa sekä toimittaa sahatavaraa ja ympäristöliiketoimintaratkaisuja asiakkailleen.

”Vapon keskeinen tavoite intranet-projektille oli parantaa ja laajentaa sisäistä viestintää nykyaikaisten teknisten ratkaisujen tukemana. Suurimpana haasteena nähtiin konsernin toimiminen usealla kielialueella, mutta samalla palvelun rakentaminen niin että se puhuttelee myös paikallisesti, eikä sen ylläpito vaadi merkittävää lisätyötä. Muita keskeisiä ajureita projektille olivat kattavan haun kautta valtavan tietämyspankkimme ottaminen tehokkaaseen käyttöön.”, kertoo Vapon projektipäällikkö Mikko Miekkoniemi.

Sininen Meteoriitti tarttui Vapon esittämään haasteeseen ja toimitti Vapolle tiiviissä aikataulussa SharePoint 2010 ja FAST-pohjaisen intranet-palvelun, joka otettiin käyttöön pääosassa konsernia heti julkaisupäivästä alkaen.

”Päädyimme Siniseen Meteoriittiin heidän kokonaisvaltaisen, mutta kuitenkin erikoistuneen lähestymistapansa vuoksi. Lisäksi painotimme kokemukseen perustuvaa, sparraavaa ja itsenäistä otetta. Projektipäällikkönä koen heidän lunastaneen odotukset kiitettävästi”, kertoo Miekkoniemi.

Vapon intranet-kokonaisprojekti on jaettu useampaan kehitysvaiheeseen, josta nyt rakennettu ensimmäinen vaihe parantaa tiedon ja henkilöiden löydettävyyttä sekä tuo käyttöön monipuoliset toiminnot uutisointiin ja viestintään. Intranet-projekti käynnistyi syksyllä 2011 vision koostamisella ja palvelun ensimmäisen vaiheen määrittelyn tarkennuksella. Tämän jälkeen edettiin tekniseen toteutusprojektiin, joka vietiin läpi talven 2011-2012 aikana. Uuden intranetin ensimmäisen kehitysvaiheen käyttöönotto tapahtui kevättalvella 2012.

”Halusimme myös ottaa toisen tukijalan IBM Lotus Notes -arkkitehtuurin rinnalle. Tällä polulla olemme vasta alkutaipaleella, mutta seuraavien vaiheiden myötä tarkoituksemme on päästä vuoden 2014 aikana ryhmätyöskentelyn ja dokumentinhallinnan kanssa tilanteeseen, jossa ne pääasiassa tapahtuvat SharePoint-alustalla.”, Miekkoniemi tarkentaa.

”Erityisen kiinnostavaa projektissa oli Vapon jo olemassa olevien järjestelmien, kuten Notes-kantojen, liittäminen FAST-pohjaiseen intranet-hakuun sekä toisaalta monikielituen rakentaminen intranetin uutistointitoiminnallisuuksiin. Toki projektin tiivis tavoiteaikataulu asetti haasteensa, mutta aikataulussa kuitenkin pysyttiin hyvin toimivan yhteistyön ja selkeän projektimallin avulla.”, kertoo Sinisen Meteoriitin tuotantopäällikkö Jarmo Kuusinen.


Lisätietoja:

Jarmo Kuusinen, tuotantopäällikkö, Sininen Meteoriitti Oy, jarmo.kuusinen@meteoriitti.com , 0400 589 347

Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa sekä Itämeren alueella. Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka vastuullisella tavalla tuottaa energiaa turpeesta, puupolttoaineista ja peltobiomassasta sekä toimittaa sahatavaraa ja ympäristöliiketoimintaratkaisuja.  Konserniin kuuluu neljä liiketoiminta-aluetta: Vapo Biopolttoaineet, Vapo Biolämpö, Vapo Puutuotteet ja Vapo Ympäristö. Vapo-konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 719,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on noin 1300 henkilöä.

Sininen Meteoriitti on verkkopalvelujen ja tietotyön asiantuntija. Suunnittelemme ja toteutamme verkkoon www-palveluja ja järjestelmiä, jotka tukevat asiakkaan liiketoimintaa ja ovat käyttäjilleen hyödyllisiä, tarkoituksenmukaisia ja käyttäjäystävällisiä. Tavoitteenamme on olla Suomen paras SharePoint-osaaja. Vuonna 2001 perustettu Sininen Meteoriitti työllistää lähes 100 IT- ja viestintäalan ammattilaista.

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista:

Kiinnostuitko? Kysy lisää!