6.6.2013

A-Katsastus uudistaa verkkopalvelunsa

A-Katsastus Oy on ajoneuvojen katsastus-, rekisteröinti- ja kuljettajatutkintoalan palveluihin erikoistunut yritys. Se on toimialoillaan Suomen markkinajohtaja, ja yhtiöllä on katsastustoimintaa myös Belgiassa, Latviassa, Tanskassa, Puolassa, Virossa ja Venäjällä.

A-Katsastus-konsernilla on 250 katsastusasemaa ja yli 2000 työntekijää, ja se suorittaa lähes 3 miljoonaa määräaikaiskatsastusta vuodessa. Ulkomaisten toimintojen osuus on yli 50 % konsernin liiketoiminnasta.

Verkkopalvelut ajanmukaisiksi

A-Katsastus Oy on uudistamassa julkiset verkkopalvelunsa rakenteellisesti, visuaalisesti, toiminnallisesti ja teknisesti vuoden 2009 aikana. Palvelu-uudistuksen tarkoituksena on ajanmukaistaa sekä palveluiden tekninen toteutus että verkkopalveluiden loppukäyttäjille välittyvä palvelukokemus.

Sähköiseen ajanvaraukseen panostetaan

A-Katsastuksen verkkopalvelujen uudistamisessa keskeisimpänä kehityskohteena on katsastuksen sähköisen ajanvarauksen helppous. Tavoitteena on kehittää ja hyödyntää sähköistä ajanvarausta siten, että katsastuksen varauksesta ja varsinaisesta katsastustapahtumasta saadaan asiakkaille mahdollisimman vaivaton.

Steerco on tukenut A-Katsastuksen verkkopalvelu-uudistusta konsultoimalla verkkopalvelujen vaatimusmäärittelyssä ja toimittajavalinnassa.