6.6.2013

Consolis Steercon asiakkaaksi

Steerco on tehnyt projektiauditoinnin Consoliksen laajalle kehittämishankkeelle. Auditoinnissa tarkasteltiin erityisesti projektinhallinnan käytäntöjä sekä arvioitiin teknisen suunnittelun ja toteutuksen laatua.