6.6.2013

Eduskunta Steercon asiakkaaksi

Eduskunta valitsi uusien julkisten verkkopalveluidensa pilotin käytettävyys- ja esteettömyystestauksen toteuttajaksi Steerco Oy:n. Tarjouskilpailuun osallistui yhteensä 11 yritystä.

Tarjouksia arvioitaessa valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kriteereinä tarjousten arvioinnissa käytettiin käytettävyystutkimuksen toteutussuunnitelman laatua, kustannuksia, julkishallinnon toiminnan tuntemusta sekä referenssejä ja työnäytteitä.

Steercon vahvuuksiksi todettiin valinnan perustelumuistiossa laaja julkishallinnon tuntemus, erinomaiset referenssit ja eri käytettävyys- ja esteettömyyskriteeristöjen vahva tuntemus.