6.6.2013

Eduskunta uusi verkkopalvelunsa

Eduskunta on julkaissut uudet julkiset verkkopalvelunsa osoitteessa www.eduskunta.fi. Uudistuksen tärkein tavoite on parantaa eduskunta- ja lainsäädäntötietojen saatavuutta. Uudistuksessa on panostettu myös monipuolisiin hakupalveluihin sekä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Steerco osallistui palvelun tuottamiseen tekemällä käytettävyystutkimukset palvelun pilottiversiosta keväällä 2006 sekä valmiista verkkopalvelusta vielä ennen sen julkaisemista syksyllä 2006. Palvelua on viimeistelty käytettävyystutkimusten havaintojen perusteella ennen julkaisua, ja käytettävyystutkimuksista saatiin linjauksia myös palvelun tulevaan kehittämistyöhön.

Steercon tekemät käytettävyystutkimukset koostuivat käytettävyystestauksista kansalais- ja asiantuntijakäyttäjillä sekä eri näkökulmista tehdyistä asiantuntija-arvioista. Ennen julkaisua tehdyssä käytettävyystestauksessa testattiin myös palvelun ruotsinkielinen versio.