6.6.2013

EL-EX Sähköpörssin projektiauditointi

Nord Pool, The Nordic Power Exchange, on maailman ensimmäinen monikansallinen sähköpörssi. Suomessa Nord Poolia edustaa EL-EX Sähköpörssi Helsingissä. Sähköpörssi on markkinapaikka, jossa sen jäsenet voivat ostaa ja myydä sähköä.

Vuonna 2001 EL-EX Sähköpörssillä oli meneillään liiketoiminnan kannalta kriittinen IT-hanke ELBAS-kaupankäyntijärjestelmän toteuttamiseksi. Järjestelmätoimittajalla oli vaikeuksia projektitoimituksen loppuun saattamisessa, ja EL-EX Sähköpörssi halusi saada puolueettoman arvion projektin ja järjestelmän tilanteesta.

Steerco Oy:n konsultit tekivät kesällä 2001 teknisen auditoinnin ELBAS-markkinapaikan toteutusprojektille. Projektin auditoinnissa keskityttiin järjestelmätoimittajan projektikäytäntöihin sekä projektin ongelmakohtiin. Steerco kartoitti järjestelmän valmistumisen ja käyttöönoton kannalta merkittävimmät riskit ja antoi ehdotukset konkreettisista toimenpiteistä riskien välttämiseksi tai pienentämiseksi.

Steercon toimenpidesuositukset otettiin käyttöön, ja mm. toteutusprojektin projektikäytäntöjä ja järjestelmän yksityiskohtia muutettiin. Uusi kaupankäyntijärjestelmä saatiin käyttöön EL-EX Sähköpörssin toivomassa aikataulussa syksyllä 2001. Käyttöönoton jälkeen EL-EX:in ja Steercon yhteistyö on jatkunut mm. järjestelmän escrow-paketin ja tietoturvan auditoinneilla.