6.6.2013

Esitutkimus avoimen yliopiston verkkopalveluista

Suomessa 19 yliopistoa järjestää avointa yliopisto-opetusta. Tavoitteena on koulutuksellisen ja alueellisen tasa-arvon edistäminen. Avoimessa yliopisto-opiskelussa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia ja opiskella voi monesta eri syystä. Avoimet yliopistot ovat osa aikuiskoulutuksen kokonaisuutta.

Avoimet yliopistot ovat kehittäneet ja ylläpitävät yhdessä opetusministeriön rahoituksella ja virtuaaliyliopistoprojektina kahta verkkopalvelua: julkinen www.avoinyliopisto.fi ja suljettu www.avoin.net, joka toimii avointen yliopistojen yhteistyöfoorumina, ekstranetinä.

Julkisen www-palvelun tehtäviä ovat seuraavat:

 • Esitellä avoin yliopisto ilmiönä yleisellä tasolla
 • Koota yhteen yhdenmukaisella tavalla kaikkien avointen yliopistojen opetustarjonta
 • Ohjata käyttäjät avointen sivuille yliopistokohtaisten erojen esiintuomiseksi
 • Toimia tilastoinnin välineenä
 • Tarjota yleisellä tasolla ohjausta ja neuvontaa opiskelijoille

Steercolta tilattiin syksyllä 2003 esiselvitys, jonka avulla selvitettiin avointen yliopistojen yhteistyön lisäämisen, kehittämisen ja verkottumisen näkökulmasta.

 • Verkkopalveluiden kehittämisen tarve: mitkä ovat ne avointen yliopistojen kehittämisen haasteet, joihin verkkopalvelun kehittämistyöllä pyritään vastaamaan
 • Nykyisten verkkopalveluiden mahdollisuudet ja rajoitukset
 • Verkkopalveluiden kehityksen tavoitteet:
  – Avointen yliopistojen toiminnan tavoitteet verkkopalvelulle
  – Verkkopalveluiden tärkeimmät sisällöt ja toiminnallisuudet
  – Vaihtoehtoiset toteuttamismallit (millaisella projektilla ja millaisilla teknisillä ratkaisuilla ehdotetut toiminnallisuudet voidaan toteuttaa)
 • Karkea kustannusarvio ja aikataulu eri toteutusmalleille

Esitutkimuksen aineistona käytettiin avoimen yliopiston valtakunnallista strategiaa, haastatteluita ja eri yliopistojen edustajista koottuja työpajoja. Esiselvityksen tueksi tehtiin auditointi, jolla selvitettiin, liittyykö nykyratkaisuihin teknisiä riskejä, jotka vaikuttaisivat kehitystarpeisiin tai -suunnitelmiin.

Esitutkimuksen perusteella päätettiin verkkopalveluiden kehittämistoimenpiteistä. Esitutkimusta jatketaan kehittämistarpeiden vaatimusmäärittelyillä ja mm. avointen yliopistojen tilastoraportoinnin jatkoselvityksellä.