6.6.2013

Espoon kaupunginkirjaston verkkopalvelukehittämisen esiselvitys

Espoon kaupunginkirjasto toteutti projektin, jolla selvitettiin strategisesti järkevimmät ja kustannustehokkaimmat toimenpiteet kaupunginkirjaston verkkopalveluiden kehittämiseksi. Konsulttina selvitystyössä oli Steerco.

Kokonaisratkaisu eri julkaisukanaville

Espoon kaupunginkirjasto ylläpitää tietoja kirjastojen toimipisteistä ja palveluista osana kaupungin verkkosivustoa (www.espoo.fi). Kirjastoista lainattava aineisto on selailtavissa ja haettavissa pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteisessä Helmet-palvelussa (www.helmet.fi). Monipuolisia kirjastopalveluja tarjotaan myös valtakunnallisissa yhteisöllisissä palveluissa, kuten YouTubessa, erilaisissa blogi- ja wiki-palveluissa sekä osana kansallista Kirjastot.fi-portaalia.

Esiselvitysprojektissa haasteena oli hahmottaa kokonaisratkaisu siitä, millaisia tietoja tai palveluja Espoon kaupunginkirjasto julkaisisi missäkin verkkoympäristössä, millainen palvelukonsepti eri verkkopalveluille syntyisi, millaisia vaatimuksia palvelumallit esittäisivät teknisille ratkaisuille ja mitä kehittämistyö maksaisi.

Kehittämistyölle linjauksia päätöksentekoa varten

Steercon konsultit suunnittelivat kehittämisratkaisuja yhdessä Espoon kaupunginkirjaston projektiryhmän kanssa, ja lopputuloksena Steerco tuotti esiselvitysraportin, joka kuvaa:

  • verkkopalvelujen nykytilan
  • kehittämiskohteet
  • palvelukonseptin uusille palveluille
  • tekniset ratkaisuvaihtoehdot
  • toteutustyön vaiheistuksen ja kustannukset

Espoon kaupunginkirjasto oli tyytyväinen projektin tuloksiin, joista saadaan kehittämistyöhön konkreettisia välineitä päätöksentekoa varten.

Aluekirjastonhoitaja Jaana Tyrni piti esiselvityksessä hyvänä lähestymistapaa, joka yhdistää konseptuaaliset, sisällölliset ja tekniset linjaukset:

”Verkkopalveluasiantuntijuuden lisäksi saimme tervetullutta ulkopuolisen näkemystä siihen, mitä kirjaston tavallinen asiakas kirjaston verkkosivuilta etsii ja miten häntä voisi ilahduttaa kertomalla sellaisista kirjaston palveluista, jotka eivät ole yleisesti tunnettuja – kuten vaikkapa vauvasanataidehetket. Asiantuntijuuden yhdistäminen tuoreeseen katsomistapaan tuotti selkeän lopputuloksen, joka ei kuitenkaan ole tylsä.”

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Ota yhteyttä ja kysy lisää!