6.6.2013

Finpro.fi uudistuu

Finpro on suomalaisten yritysten perustama rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä on noin 560 suomalaista yritystä, Elinkeinoelämän Keskusliitto sekä Suomen Yrittäjät. Finpro pyrkii toiminnallaan nopeuttamaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentämään siihen liittyviä riskejä.

Finpron julkisen verkkopalvelun (www.finpro.fi) päätehtävä on välittää yrityksille tietoa siitä, miten Finpro pystyy tukemaan niiden kansainvälistymistä. Verkkopalvelu on myös tärkeä kanava Finpron tunnettuuden kasvattamisessa.

Verkkopalvelu uudistetaan vuoden 2009 aikana. Verkkopalvelu-uudistuksen kautta Finpro haluaa tarjota kohderyhmilleen ajanmukaisemman, käyttäjäystävällisemmän ja monipuolisemman verkkopalvelun. Uusi verkkopalvelu toteutetaan MOSS-ympäristöön.

Steerco on tukenut Finpron verkkopalvelu-uudistusta konsultoimalla uudistuksen vaatimusmäärittelyssä.