6.6.2013

Graafinen ohjeisto ja viestintäsuunnitelma työministeriölle

Työministeriön Tulevaisuuden työt -hankkeen tavoitteena on parantaa ammatti- ja koulutusaloja koskevan tiedon saavutettavuutta. Hankkeen lopputuloksena uusitaan ammatteja kuvaava tuoteperhe, jonka keskeinen jäsen on ammattienkuvausjärjestelmä verkossa eli Ammattinetti. Ammattinetti on verkkopalvelu, jossa käyttäjä voi kattavasti vertailla eri ammattialoja ja ammatteja. Ammattinetti on tarkoitus julkaista kesällä 2006.

Steerco on osallistunut Tulevaisuuden työt -hankkeen suunnitteluvaiheeseen. Se on suunnitellut Ammattinetti-palvelun käyttöliittymän yleislinjauksen ja koko Tulevaisuuden työt -tuoteperheen graafisen ulkoasun. Lisäksi Steerco on laatinut tuoteperheen käyttöönottoon liittyvän viestintäsuunnitelman.

Julkisiin verkkopalveluihin kohdistuu yhä paremmin määriteltyjä laatuvaatimuksia, ja niiden tulee vastata laajan kohderyhmän tarpeita. Tiedon helppo saavutettavuus on Ammattinetti-verkkopalvelussa ensisijainen vaatimus, ja siksi käyttöliittymän sekä graafisen ulkoasun suunnittelussa on pyritty ennen kaikkea selkeyteen, yksinkertaisuuteen ja asiallisuuteen.

Käyttöliittymäsuunnitelman pohjalta Steerco on laatinut graafisen ohjeiston koko hankkeessa uusittavalle tuoteperheelle. Tuoteperheeseen kuuluu verkkopalvelun lisäksi mm. DVD, katalogi ja teksti-tv -esitys. Graafisen ilmeen uudistamisessa on kiinnitetty huomiota siihen, että se on mahdollisimman hyvin sovellettavissa tuoteperheen eri osiin. Tuoteperheen laajetessa uudet tuotteet on siten helppo laatia graafisen ohjeiston määrittämän linjan mukaisiksi.

Steerco on laatinut Tulevaisuuden työt -tuoteperheelle myös viestintäsuunnitelman, jossa on suunniteltu tiedottamisen toteutustavat ja -kanavat kohderyhmittäin. Viestintäsuunnitelman tehtävänä on taata tuoteperheelle tehokas käyttöönotto siinä hankkeen vaiheessa, kun tuoteperhe julkistetaan.