6.6.2013

Hakupalvelun määrittely OPH:lle

Opetushallitus valmistelee oppimateriaalin hakupalvelua. Hakupalvelu sisältää aluksi metatiedot Opetushallituksen itsensä tuottamista digitaalisista oppimateriaaleista, mutta myöhemmin se laajenee kattamaan myös muiden tiedontarjoajien materiaaleja. Hakupalvelun vaatimusten määrittelyssä tärkeitä ovat olleet erilaiset metatietostandardi- ja tiedonsiirtokysymykset, sillä myöhemmin palvelussa suunnitellaan vaihdettavan tietoa erilaisten kotimaisten ja kansainvälisten palveluiden kanssa.

Steerco Oy on ollut uuden hakupalvelun valmistelussa mukana vetämällä vaatimusmäärittelyprojektin, jossa järjestelmän toteutukselle määriteltiin vaatimukset, sekä tekemällä kartoituksen järjestelmän toteutukseen soveltuvista ratkaisuista.