6.6.2013

Hämeenlinnan kaupungille intranet-määrittely

Hämeenlinnan kaupunki valmistelee hanketta, jossa luodaan intranet-järjestelmä aluksi kaupungin käyttöön, ja myöhemmin mahdollisesti koko seutukunnalle. Intranet-palvelusta laaditaan ensimmäiseksi vaatimusmäärittely, joka kuvaa kaupungin organisaation tarpeet tulevalle palvelulle. Määrittelytyön toteuttamiseen on valittu konsultiksi Steerco.

Steerco tukee Hämeenlinnan kaupungin projektiryhmää määrittelyn luomisessa, vetää suunnittelutyöpajat ja dokumentoi vaatimusmäärittelyn. Määrittelyn perusteella laaditaan tarjouspyyntö intranet-julkaisujärjestelmän hankinnasta ja käyttöönotosta.

Hämeenlinnan kaupunki on 45 000 asukkaan kehittyvä ja kasvava seutukunnan keskus. Intranet-järjestelmän rakentaminen on osa kaupungin panostusta tiedottamiseen ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen. Intranetistä tavoitellaan tehokasta viestintäkanavaa, tietopankkia ja työkalua niin palvelun loppukäyttäjille kuin tiedon tuottajille ja päättäjillekin.