6.6.2013

HUS Steercon asiakkaaksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ja Steerco ovat sopineet yhteistyöstä koskien HUSin elinsiirtorekistereitä. Steerco toimii tilastotieteellisenä asiantuntijana elinsiirtorekistereiden tiedonhallinnan sekä raportoinnin ja analysoinnin määrittelyvaiheessa.