6.6.2013

Internet-sivusto Selma- hankkeelle

Sininen Meteoriitti toteuttaa ”Seudullinen Monikulttuurinen Tietopalvelukeskus (Selma)” -hankkeelle Internet- sivuston. Internet-sivuston lisäksi Sininen Meteoriitti on vastannut osittain myös Selman markkinointimateriaalien toteuttamisesta. Palvelu toteutetaan Sinisen Meteoriitin Meteor- julkaisujärjestelmän päälle.

Selma -hanke on käynnistynyt kevään 2003 aikana. Selma- hankkeen yleistavoitteena on koota, monipuolistaa ja koordinoida eri kieli- ja kulttuuriryhmiin liittyvää tietoa ja osaamista Helsingin seudulla sekä lisätä maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan. Selman palvelut keskittyvät suurelta osin sähköiseen verkkoon. Verkkopalvelu tarjoaa monikulttuurista työtä tekeville henkilöille ja tahoille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa seudun monikulttuurisesta kentästä. Verkkopalvelu sisältää mm.

  • monikulttuurisen koulutustietopankin. Koulutustietokannasta löytyy tietoja ajankohtaisesta maahanmuuttajille tarjolla olevasta koulutuksesta pääkaupunkiseudulla. Tietokanta tukee koulutustarjonnan koordinointia ja sen tarjoama tieto on suunnattu sekä viranomaisille ja muille toimijoille että suomen kielen hallitseville maahanmuuttajille.
  • monikulttuurisen osaajapankin, joka tarjoaa rekisterin monikulttuurisuusasiain osaajista aloittain: mm. kulttuuriasiantuntijat, -luennoitsijat, kielten osaajat ja taiteilijat. Verkossa toimiva rekisteri yhdistää kehitettävien tai olemassa olevien osaajapankkien tietoa seudulliseksi tietopankiksi. Osaajapankin toiminta käynnistyy tiedonvälitysperiaatteella ja myöhemmin osaajavälitystoiminnan kokeiluna.

Lisäksi Selman verkkopalvelusta löytyy laajempi monikulttuurinen tietokanta, joka kokoaa ajankohtaistietoa monikulttuurisuustapahtumista, kaupunkien ja järjestöjen tilaisuuksista, tiedotusvälineiden tarjonnasta ja tutkimuksesta. Tietokanta linkittää kaupunkien, järjestöjen ja projektien tietoja sekä tiedottaa niiden tarjoamista palveluista. Sähköisen verkoston lisäksi Selma kutsuu koolle toimijoita ”eläväksi verkostoksi” kehittämään monikulttuurista seutua. Tavoitteena on tehostaa tiedonvaihtoa, jakaa kokemuksia ja luoda uusia yhteistyömuotoja yli kuntarajojen.

Selma-hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueiden keskeisten toimijoiden kanssa. Hanke sijaitsee Kansainvälisen Kulttuurikeskus Caisan tiloissa. Hanketta rahoittavat mukana olevien kuntien lisäksi Sisäasiainministeriö. Hanke on osa Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelmaa ”Osaaminen ja osallisuus”.