6.6.2013

Intranetin määrittely Stakesille

Stakes on uusimassa intranetjärjestelmänsä, ja tarjouskilpailu järjestelmän toteuttamisesta on käynnistetty. Uudistamisessa hyödynnetään julkisten verkkopalveluiden uudistuksen yhteydessä jo valittuja teknisiä ratkaisuja. Uudessa intranetissä pyritään aineiston parempaan löydettävyyteen ja vilkkaampaan vuorovaikutukseen Stakesin sisällä. Intranetin toivotaan toimivan myös entistä paremmin työvälineenä.

Steerco on osallistunut hankkeeseen tekemällä uudesta intranetistä vaatimusmäärittelyn yhteistyössä Stakesin projektiryhmän kanssa. Aiemmin Steerco määritteli Stakesin julkiset verkkopalvelut, jotka on jo julkaistu osoitteessa www.stakes.fi.