6.6.2013

Julkaisujärjestelmät murroksessa

 

Viimeisimmässä Meteoriitin asiakasseminaarissa puhuttiin julkaisujärjestelmien murroksesta, ja taisteltiin paremmuudesta SharePointin, Drupalin ja EPiServerin välillä. Meteoriitin toimitus päätti kysyä muutaman kysymyksen tilaisuuden alustajana ja puheenjohtajana toimineelta Perttu Tolvaselta.

Miksi julkaisujärjestelmät ovat mielestäsi murroksessa?

2000-luvulla julkaisujärjestelmät olivat aika yksipuolisesti ohjelmistoja joiden avulla verkkosivustojen toteutus saatiin sujumaan nopeammin. Järjestelmät eivät olleet yleensä kovin helppokäyttöisiä sisällöntuottajille, koska kehityksessä päähuomio oli ollut helpottaa ohjelmistosuunnittelijoiden työtä. Osa julkaisujärjestelmistä onkin pysynyt tässä kehitysvaiheessa. Toiset julkaisujärjestelmät ovat taas menneet eteenpäin ja erikoistuneet joillekin sektoreille.

Osa julkaisujärjestelmistä on esimerkiksi keskittynyt web-julkaisuun ja sosiaalisen median eri kanavien hallintaan, toiset järjestelmät ovat erikoistuneet intranet-kanavien alustoiksi. Jotkut raskaammat järjestelmät ovat jopa “erikoistuneet” siihen, että ne tarjoavat mahdollisimman leveällä rintamalla toiminnallisuuksia. Tästä jälkimmäisestä “erikoistumisesta” SharePoint on hyvä esimerkki. Toisaalta SharePoint kuuluu myös niihin työkaluihin, jotka ovat erikoistuneet intranet-maailmaan.

Ehkä isoin muutos asiakkaiden kannalta on tapahtunut siinä että verkkosivustojen ja intranetien roolit ovat lähteneet eriytymään vahvasti eri suuntiin. Siinä missä intranetit ovat kehittymässä yrityksen sisäisen vuorovaikutuksen, ryhmätyöskentelyn ja johtamisen välineeksi, perinteisten verkkosivustojen rooli on jopa supistumassa kun yritykset ottavat sosiaalista mediaa yhä vahvemmin haltuun. Tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että kun vielä 2000-luvun alussa tiedotteiden ja uutisten monikanavajulkaisu oli kova sana, nykyään intranetin ja verkkosivuston välinen yhteys on monesti varsin marginaalinen. Tämän kehityksen johdosta ei olekaan ihme, että nykypäivänä sellaista tuotetta joka olisi kaikissa tapauksissa paras mahdollinen web-julkaisujärjestelmä ja intranet-alusta ei valitettavasti ole olemassakaan.

Mitä uutta julkaisujärjestelmäkentällä on tapahtunut viime vuosina?

Isoin kokonaan uudenlainen asia ovat joidenkin tuotteiden ympärille syntyneet lisäosamarkkinat. Esimerkiksi SharePointtiin löytyy valtavasti erittäin pitkälle vietyjä, kaupallisia tuotelaajennuksia. Drupaliin taas löytyy tuhansittain ilmaisia laajennuksia, joiden avulla esimerkiksi erilaisten sosiaalisten medioiden integroiminen omaan verkkosivustoon on erittäin nopeata ja kustannustehokasta. Myös WordPress kuuluu tuotteisiin joiden ympärille on syntynyt tuhansien, huippulaadukkaiden lisäosien ekosysteemi. Monet muutkin tavoittelevat samaa. Esimerkiksi EPiServerillä on oma, tarkoin valvottu lisäosakauppa, josta löytyy erilaisia laajennuksia julkaisujärjestelmään.

Nämä lisäosakaupat, ja laajemmin tuotteiden ympärillä olevat ekosysteemit, ovat jatkossa yhä isommassa roolissa kun järjestelmiä valitaan. Toisaalta on edelleen paljon projekteja ja asiakkaita, jotka eivät tarvitse tuhansia lisäosia, vaan haluavat vain järkevän perustoteutuksen. Tällä hetkellä lisäosamarkkinat ovat monen asiakkaan näkökulmasta houkuttelevia, mutta aika harva asiakas vielä hyödyntää mahdollisuuksia vaikka voisikin. Innostusta on siis enemmän kuin todellisia tarpeita. Tämä voi kuitenkin muuttua lähivuosina.

Uhkaako julkaisujärjestelmiä mikään? Tullaanko verkkosivut tekemään julkaisujärjestelmillä vielä 10 vuoden päästäkin?

Julkaisujärjestelmämarkkina on tällä hetkellä aika kovassa puristuksessa. Perinteiset julkaisujärjestelmätuotteet eivät ole olleet mitään kovin ketteriä vastaamaan markkinoiden tarpeisiin. Tosin tämä on aivan ymmärrettävää. Monilla asiakkailla on hyvin erikoisia tarpeita, ja julkaisujärjestelmiä ei ole tehty räätälöintialustoiksi. Siksi onkin syntynyt monenlaisia räätälöintiin erikoistuneita “alustoja” tai oikeastaan “palikkakokoelmia”, kuten esimerkiksi Django ja monet muut. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on toteuttanut “Oma kaupunki” -erikoisverkkopalvelunsa  Djangon päälle. Valio taas päätyi tekemään oman, hyvin omanlaisensa verkkopalvelukokonaisuuden Microsoftin teknologioilla ilman julkaisujärjestelmää. Julkaisujärjestelmien kannalta on lopulta vain hyvä asia, että niitä ei käytetä itsetarkoituksellisesti kaikkien web-projektien alustoina – etenkään mainittujen kaltaisissa todella isoissa web-projekteissa.

Pienemmissä projekteissa julkaisujärjestelmien rooli on taas vuosien varrella vain kasvanut entisestään. Etenkin alle 30 000 euron projekteissa pitkälle tuotteistetut julkaisujärjestelmätuotteet ovat vallanneet alaa. Suomessa esimerkiksi Kotisivukone ja WordPress näyttävät esimerkkiä aivan pienimmissä projekteissa. Astetta isommissa projekteissa esimerkiksi SharePoint ja Drupal ajavat samanlaista kehityskulkua. Kummankin järjestelmän taustatahot kun rakentavat vauhdilla omia vakioituja pilvityökalujaan verkkosivustojen toteutukseen.

Täten onkin helppo sanoa, että tulevaisuudessa julkaisujärjestelmät ovat entistäkin tärkeämmässä roolissa – mutta myös vaihtoehtojen määrä kasvaa rinnalla. Tämä on luontevaa kehitystä alalle. Alamme oppia valitsemaan työkalut tehtävän mukaan.

Lisätietoa:

Asiakasseminaarissa pidetty “Julkaisujärjestelmät murroksessa” -esitys (SlideShare)
Perttu Tolvanen (LinkedIn)