6.6.2013

Kansallisoopperan verkkopalvelu uudistuu

Suomen Kansallisooppera on maamme ainoa ammatillinen oopperatalo, jossa toimii myös maan ainoa ammatillinen balettiryhmä Suomen Kansallisbaletti. Verkkopalvelullaan Ooppera pyrkii esittelemään produktioitaan ja tekemään toimintaansa tutuksi niin suurelle yleisölle kuin sidosryhmilleenkin.

Verkkopalvelu vastaamaan uusia mielikuvatavoitteita

Oopperaa ja balettia pidetään helposti vaikeina ja elitistisinä taidemuotoina, vaikka Kansallisoopperan 300 vuosittaista esitystä vetävät illoittain mukaansa tuhatpäisen yleisön kaikenlaisia katselijoita. Oopperan tavoitteena onkin murtaa yleisiä ennakkoluuloja ja herättää kansalaiset huomaamaan, että Kansallisooppera on kaikille avoin, helposti lähestyttävä ja monipuolinen taidelaitos.

Yleisiin mielikuviin vaikuttamisessa verkkopalvelu on keskeinen viestintäkanava. Uudenlaisiin mielikuvatavoitteisiin pyritään verkkopalvelun sisällöllisellä, rakenteellisella ja visuaalisella uudistamisella, jota varten tarvitaan myös uudenlainen sisällönhallintajärjestelmä. Syksyllä 2008 Kansallisooppera käynnisti kehittämishankkeen, jossa uudet verkkopalvelut määritellään, suunnitellaan ja rakennetaan.

Steerco uudistusprojektissa kumppanina

Steerco on ollut mukana uudistusprojektissa alusta alkaen konsultoimalla uuden verkkopalvelun vaatimusmäärittelyä ja toimittajavalintaa sekä tukemalla verkkopalvelun toteutusprojektin etenemistä.

Kansallisoopperan markkinointipäällikkö Jan Strandholm toteaa, että Kansallisoopperassa verkkopalvelun uudistusprojektista ollaan itsekin innoissaan ja Steercon panokseen yhteistyökumppanina on oltu projektissa erittäin tyytyväisiä.

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista