6.6.2013

Käytettävyystestausta Suomi.fi-portaalille

Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Portaaliin on koottu kansalaisten elämään liittyviä tärkeitä tietoja ja asiointipalveluita, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tuottamia.

Suomi.fi-portaalin Asiointi ja lomakkeet -osiota uudistetaan. Osion uudelleenkonseptoinnin tavoitteena on mm. lisätä asiointipalvelujen ja lomakkeiden näkyvyyttä sekä ratkaista, kuinka tuleva kansalaisen asiointitili liitetään osaksi Suomi.fi-portaalia.

Uutta konseptia on konkretisoitu käyttöliittymämallinnuksin. Näiden mallien käytettävyys on testattu edustavilla testikäyttäjillä, jotta konseptin ja käyttöliittymäratkaisujen onnistuneisuudesta saataisiin käyttäjänäkemyksiä kehittämistyön jatkamista ja käyttöliittymien toteuttamista varten. Käyttäjätestauksen toteutti Steerco Oy.

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista