6.6.2013

Käytettävyystutkimus Tyosuojelu.fi-palvelusta

Tyosuojelu.fi on työsuojelupiirien yhteisten verkkopalvelujen osoite. Palvelu tarjoaa monipuolisesti tietoa työsuojelukysymyksistä sekä työsuojelun ammattilaisille että tavallisille työntekijöille ja työnantajille.

Palvelun kehittämistä koordinoi työsuojelupiirien palvelukeskus. Tyosuojelu.fi-palvelun oltua nyt useita vuosia käytössä palvelukeskuksessa haluttiin käytettävyystutkimuksen avulla selvittää miten nykyisellä Tyosuojelu.fi-palvelulla voidaan vastata palvelun kehittämisen haasteisiin ja mikä on palvelun käytettävyyden taso.

Steerco toteutti palvelulle käytettävyyden asiantuntija-arvioinnin, jonka tuloksia hyödynnetään palvelun kehityspolkua suunniteltaessa.

Työsuojelupiirit verkossa:
www.tyosuojelu.fi