6.6.2013

Käytettävyystutkimusta HUS:lle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on noin 21 000 työntekijän kuntayhtymä, joka käsittää 24 sairaalaa Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla.

HUS:in työntekijöiden apuvälineenä niin kliinisessä työssä kuin tukitoiminnoissakin on yhteinen intranet-palvelu, jota ollaan parhaillaan uudistamassa.

Intranet-uudistuksella pyritään vastaamaan kehittyvän organisaation tarpeisiin parantamalla mm. yhteisen tiedon löydettävyyttä sekä yhtenäistämällä sisällöntuotannon tapoja.

Uudistuksessa tärkeällä sijalla on myös palveluiden käytettävyys, joka on pyritty varmistamaan toteutusvaiheessa palvelun prototyypille tehdyllä käytettävyystutkimuksella, johon kuuluivat sekä käyttäjätestaukset että käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Tutkimuksen toteutti Steerco.