6.6.2013

Käytettävyystutkimusta Keksintösäätiölle

Keksintösäätiö on maamme merkittävin yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja mikroyritysten keksintötoiminnan neuvoja ja tukija. Säätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa sekä keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä.

Keksintösäätiö halusi varmistaa syksyllä 2007 julkaistun uudistuneen verkkopalvelunsa käytettävyyttä teettämällä palvelun käyttäjätestauksen. Steerco toimi testauksen suunnittelijana ja toteuttajana.

Käyttäjätestauksella haluttiin erityisesti selvittää, miten hyvin uudistunut verkkopalvelu täyttää Keksintösäätiön tärkeimpien kohderyhmien tiedontarpeet. Samalla haluttiin myös arvioida verkkopalvelu-uudistuksessa tehtyjen suunnitteluratkaisujen onnistumista.