6.6.2013

Käytettävyystutkimusta Motivalle

Motiva Oy on valtion omistama yhtiö, joka tuottaa asiantuntijapalveluita energian ja materiaalien käytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi.

Käyttäjien tarpeet suunnittelun kulmakivenä

Motivan julkinen verkkopalvelu uudistuu kevään 2009 aikana. Uuden verkkopalvelun suunnittelussa keskeisinä tavoitteina ovat olleet palvelun sisältöjen helppo lähestyttävyys ja ymmärrettävyys sekä tärkeän ja usein kysytyn tiedon hyvä näkyvyys.

Tarkoituksena on, että käyttäjä pystyy tunnistamaan palvelusta vaivatta oman tilanteensa tai tarpeensa ja löytämään tarvitsemansa tiedot.

Steercolta arvio käytettävyyden toteutumisesta

Verkkopalvelulle loppukäyttäjän näkökulmasta asetettujen tavoitteiden toteutumista haluttiin Motivassa selvittää ennen uuden palvelun julkaisua tehtävällä käytettävyystutkimuksella.

Tutkimuksen toteutti Steerco Oy, ja siihen kuului sekä palvelun testaus sen kohderyhmiin kuuluvilla käyttäjillä että käytettävyyden asiantuntija-arviointi.

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista