6.6.2013

Käytettävyystutkimusta Suomen Akatemialle

Suomen Akatemia on perustutkimuksen merkittävin rahoittaja Suomessa. Akatemian tehtävänä on myös toimia tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

Akatemiassa on toteutettu verkkopalvelu-uudistus, jonka tavoitteena on saada organisaation julkinen verkkopalvelu vastaamaan paremmin Akatemian asiakkaiden tarpeita. Uudistuksessa erityisen keskeisenä on pidetty tutkijoiden tiedontarpeiden palvelemista sekä verkkopalvelun käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Verkkopalvelun sisältö- ja käyttöliittymäsuunnittelun laadun varmistamiseksi suunnittelutyön tuloksille on tehty käytettävyystutkimus useassa erillisessä vaiheessa. Steerco on toiminut käytettävyystutkimuskokonaisuuden toteuttajana. Tutkimuskokonaisuuteen on kuulunut sekä käyttäjätestausta että käytettävyyden asiantuntija-arvioita.