6.6.2013

Käytettävyystutkimusta Tullihallitukselle

Tullihallitus on vuoden 2007 aikana uudistamassa Tulli.fi-sivuston rakenteet ja ulkoasun. Tulli valmistelee uudistuksia teettämällä käytettävyystutkimuksen sivustosta ja asiakaspalautteen perusteella tehdyistä uudistussuunnitelmista. Tutkimuksen tekijäksi on valittu Steerco.

Käytettävyystutkimusta tehdään kahdessa vaiheessa. Alkuvaiheessa tutkitaan nykyisen sivuston käytettävyys ja arvioidaan verkkotoimituksen jo luonnostelemat uudistukset. Ennen uudistetun sivuston julkaisemista käytettävyys vielä varmistetaan käytettävyystestauksilla, ja samassa yhteydessä selvitetään uuden palvelun käyttäjissä herättämät mielikuvat.