6.6.2013

Käyttäjätutkimus Suomen Akatemialle

Suomen Akatemia on perustutkimuksen merkittävin rahoittaja Suomessa. Akatemian tehtävänä on myös toimia tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

Uuden verkkopalvelun fokus tutkijoiden tiedontarpeissa

Akatemiassa on toteutettu vuonna 2007 verkkopalvelu-uudistus. Sen tavoitteena on ollut saada organisaation julkinen verkkopalvelu vastaamaan paremmin Akatemian asiakkaiden tarpeita. Uudistuksessa erityisen keskeisenä on pidetty tutkijoiden tiedontarpeiden palvelemista sekä verkkopalvelun käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Tietysti.fi palvelee suurta yleisöä

Verkkopalvelu-uudistuksen yhteydessä Suomen Akatemia julkaisi myös uuden Tietysti.fi-sivuston, jonka tavoitteena on palvella suuren yleisön tiedontarpeita kertomalla yleistajuisesti tieteestä ja Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta.

Käyttäjätutkimus kehittämisen tueksi

Syksyllä 2008 molemmista verkkopalveluista on tehty käyttäjätutkimus. Sen tarkoituksena oli selvittää, miten palvelut vastaavat kohderyhmiensä tarpeisiin ja mitkä ovat niiden mahdolliset ongelmakohdat. Samalla haluttiin saada palvelun oikeilta käyttäjiltä selkeitä ja konkreettisia näkemyksiä siitä, mitä verkkopalvelussa tulisi kehittää seuraavaksi.

Tutkimuksessa haastateltiin verkkopalveluiden kohderyhmiin kuuluvia käyttäjiä ja tehtiin palveluille kevyt asiantuntija-arviointi. Steerco toimi käyttäjätutkimuksen suunnittelijana ja toteuttajana.