6.6.2013

Kirjastot.fi digitelevisioon

Liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-klusteriohjelmasta on myönnetty avustusta Kirjastot.fi- ja HelMet-palveluiden pilotoimiseksi vuorovaikutteisessa digi-tv:ssä. Palveluita käytetään MHP-digi-tv-vastaanottimilla (boxeilla), joihin on liitetty kiinteä internet-yhteys paluukanavaksi.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa valikoiduilta osin Kirjastot.fi:lle ja Helmet-aineistohaulle digi-tv-versiot sekä testata niiden toimivuutta, käyttötapaa sekä kiinnostavuutta kuluttajapilotissa. Hankkeella luodaan valmiudet siirtää digi-tv-tuotantokäyttöön Kirjastot.fi:n ja muiden kirjastoverkkopalveluiden sisältöjä. Palvelua pilotoidaan sekä maanpäällisessä että kaapeliverkossa ja testataan käytettävyyslaboratoriossa. Pilotoinnin tulokset ovat kirjastojen ja muiden tahojen käytettävissä. Pilotin teknisestä toteuttamisesta ja käyttöliittymistä vastaavat Sofia Digital ja Sininen Meteoriitti. Pilotin projektipäällikkö on Kirjastot.fi:n päätoimittaja Matti Sarmela.

”Kirjastot.fi:n digi-tv-versio on taas yksi merkittävä askel Meteor-julkaisujärjestelmällemme. Aiemmin Meteorin kautta on tuotetettu Internetin lisäksi sisältöä perinteiseen printtimediaan, CD-ROMeille, matkapuhelimiin sekä taskutietokoneisiin. Meteor onkin osoittanut olevansa aidosti monikanavainen julkaisujärjestelmä.”, toteaa Sinisen Meteoriitin toimitusjohtaja Aki Antman.

Täysin uudistettu, Meteorin päälle Microsoft .NET – teknologioin toteutettu, Kirjastot.fi-portaali avataan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä.