6.6.2013

Konsultointia Yritys-Suomelle

PKT-säätiön ja KTM:n koordinoima Yritys-Suomi -verkkopalvelu sekä TE-keskusten verkkopalvelut uudistetaan vuoden 2006 aikana. Näillä yritystoimintaa tukevilla tieto- ja neuvontapalveluilla on yhteneviä käyttäjäryhmiä ja toiminnallisia tarpeita, joten palveluntarjoajat hakevat järjestelmäuudistuksessa synergiaetuja. Palveluille suunnitellaan yhteiskäyttöistä teknistä alustaa ja julkaisujärjestelmää, jotka kilpailutetaan yhdessä.

Steerco dokumentoi yhteistyössä PKT-säätiön kanssa Yritys-Suomi -palvelun konseptin uudistustarpeiden määrittelemistä varten. Palvelukonseptin kuvauksessa käydään läpi Yritys-Suomen keskeisimmät palvelut ja toiminnallisuudet sekä kuvataan, mitkä toiminnallisuudet ovat yhtenäisiä TE-keskusten verkkopalvelun kanssa ja mitkä vaativat uusien toiminnallisuuksien määrittelyä. Palvelukonseptin kuvaus liitetään TE-keskusten ja Yritys-Suomi -verkkopalvelun tarjouspyyntöön, jotta toimittajavalinnassa voidaan löytää kustannustehokkaasti optimaalinen järjestelmä molempien palvelujen julkaisutarpeisiin.